РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

Обратно Начало Нагоре Напред

Начало
Сливен
Нова Загора
Твърдица
Котел

 

 

Община Нова Загора

Списък на иновативните училища в област Сливен за учебната 2019/20 г.

Училища в община Нова Загора за учебната 2019/20 г.

Детски градини в област Сливен за учебната 2019/20 г.

Центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена за учебната 2019/20 г.

Интернет страници – училища

Регистър на закрити/преобразувани училища/обслужващи звена в област Сливен