РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване
Начало

ДЗИ Оценяване 4-10 кл.

 

Държавни зрелостни изпити

 

Заповед № РД-09-8/04.01.2017 г.

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас през учебната 2016/2017 г. /Приложение 1/

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване по чужди езици на учениците в VII клас през учебната 2016/2017 г. /Приложение 2/

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2016/2017 г. /Приложение 3/

 

Изисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2016/2017 г. /Приложение 4/

Номенклатура за учениците със специални образователни потребности /Приложение 5/

Инструктаж за учителите консултанти на ученици със специални образователни потребности /Приложение 6/
 

-