РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици
Начало

ДЗИ Оценяване 4-10 кл.

 

Държавни зрелостни изпити

 

Правила за информационни сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2019/2020 година и образци на документи отвори

 

Правила за информационни сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VII клас през учебната 2019/2020 година и образци на документи отвори

 

Правила за информационни сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на X клас през учебната 2019/2020 година и образци на документи отвори
 

-