РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици
Начало

ДЗИ Оценяване 4-10 кл.

 

Държавни зрелостни изпити

 

Заповед № РД 09-3506/03.12.2018 г.

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас през учебната 2018/2019 г. /Приложение 1/

 

Изисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. /Приложение 2/

Номенклатура за учениците със специални образователни потребности /Приложение 3/

Инструктаж за учителите консултанти на ученици със специални образователни потребности /Приложение 4/
 

-