РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване

Обратно Начало Нагоре Напред

Начало
Началник РУО
Отдел ОМДК
Отдел АПФСИО
Админ. услуги
За нас

 

 

ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ"
 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

 

Боян Аксаков

стая 216

тел. 611016

GSM: 0879600345

 

Старши експерт по организация на средното образование

 

Светла Драганова

стая 211

 тел. 611011

GSM: 0879600341

 

Старши експерт по организация на средното образование


Стела Бояджиева
стая 214
тел. 611010

GSM: 0879600340

Старши експерт за обучението в начален етап

 


Йорданка Стоилова
стая 203
тел. 611018

GSM: 0879600336

 

Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти

 

Мария Петрова

стая 212
тел. 611005

GSM: 0879600351


Старши експерт по природни науки и екология

 

 


Величка Маринова
стая 204
тел. 611019

GSM: 0879600343

 

Старши експерт по приобщаващо
образование

 

Илонка Толева
стая 211
тел. 611020

GSM: 0879600339


Старши експерт по предучилищно образование

 

Дина Димитрова
стая 214
тел. 611014

GSM: 0879600342

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

 


Кристиана  Станкова
стая 213
тел. 611006

GSM: 0879600344

Старши експерт по  професионално образование и обучение

 


Весела Паскалева  
стая 204
тел. 611004

GSM: 0879600357

 

 

Старши експерт по математика

Димитър Назъров

стая 213
тел. 611013

GSM: 0879600337

 

 

 

Старши експерт по български език и литература

Надежда Тодорова

стая 203
тел. 611003

GSM: 0879600352

 

 

Старши експерт по чужд език и по майчин език

Веселина Бонева

стая 212
тел. 611012

GSM: 0879405323