РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

Обратно Начало Нагоре

Начало
Сливен
Нова Загора
Твърдица
Котел

 

 

Община Котел

Училища в община Котел - учебна 2017/18 г.

Детски градини на територията на област Сливен за учебната 2017/18 г.

Центрове за подкрепа на личностното развитие и специализирани обслужващи звена - учебна 2017/18 г.

Интернет страници – училища

Регистър на закрити/преобразувани училища/обслужващи звена в област Сливен