Добри педагогически практики в

ГПЗЕ „Захарий Стоянов”

 

 

  1. Моята гимназия

  1. Училищен вестник 

                       - Бр. 01/2008 г.

                       - Бр. 02/2010 г.

  1. Проект Коменски (2009 – 2011 г.)

 

Ø                             - Проект Коменски – цели и дейности

 

Ø                                                   -  Насилието в училище

 

Ø                             - Умения за успех

 

Ø                                                    - ГПЗЕ „Захарий Стоянов” – домакин по проект Коменски

 

Ø                                                     - „Говорите ли чужд език” – вестник „Сливенски новини” бр.23, 11-17 юни 2010 г.

 

 

  1. Проект „Партньори за бъдещето” – квалификационна дейност

  2. Агресията – продължение на гнева

  1. Кариерно Консултиране в средното образование – участие в общинска конференция „Училището – желана територия на ученика”