МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ. 611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

 

Начало

 

       КВАЛИФИКАЦИЯ

Информационeн  регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти отвори

Заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогически специалисти от началника на РУО - Сливен отвори
 

 

08.06.2018 г.  Обучение за педагогически съветници при доц. Михалкова Втора фаза (10-14.12.2018г.)
 
отвори
08.06.2018 г.   Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
05.06.2018 г.   Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
06.02.2018 г.  Писмо на Джуниър Ачийвмънт отвори
06.02.2018 г.  Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
19.01.2018 г. Kурсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език отвори
11.01.2018 г. ПОКАНА
За участие в обучение по проект
„Кариерна РАКЕТА : уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение”
отвори
18.12.2017 г. Използване на средствата за квалификация отвори
18.12.2017 г. Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационни степен отвори
15.11.2017 г. Следдипломна квалификация /СДК/ на тема "Детско -юношеска и училищна психология" отвори
17.10.2017 г. Регионален семинар на "ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" отвори
26.09.2017 г. Световен образователен форум България отвори
21.09.2017 г. Втора национална конференция с международно участие „Европа — територия на знанието“ отвори
30.08.2017 г. Професионални курсове на ИПФ - Сливен отвори
02.06.2017 г.  Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
28.04.2017 г. Образование и технологии отвори
20.03.2017 г.
Конференция на тема: "Аспекти на сътрудничество между педагози и родители"
 
отвори
20.03.2017 г.
Курсовете по "Макроикономика" и "Основи на предприемачеството"
отвори
16.02.2017 г.
Покана за семинар
 
отвори
30.01.2017 г.
Създаване на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
 
отвори
19.01.2017 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
отвори
25.10.2016 г. Следдипломна квалификация "Монтесори философия в съвременното общество"
 
отвори
25.10.2016 г.

П О К А Н А

за IV Национална педагогическа конференция

отвори

                

 

В ПОМОЩ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ