ОБЩИНА СЛИВЕН      
Име, презиме, фамилия Длъжност Вх. № и дата  Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Николай Иванов Даков директор на ОУ "Братя Миладинови" - с. Злати войвода РД-28-99/02.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Росица Петрова Господинова директор на ОУ "Хаджи Димитър" - с. Бяла РД-28-108/01.08.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Красимир Маринов Георгиев директор на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" - гр. Сливен РД-28-110/22.08.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Петрова Петрова директор на ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - гр. Сливен РД-28-111/28.08.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Весела Георгиева Паскалева директор на СУ "Константин Константинов" - гр. Сливен  РД-28-125/03.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Даниела Николаева Павлова директор на СУ "Пейо Яворов" - гр. Сливен РД-28-126/03.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Пеню Стойчев Дичев директор на ОУ "Черноризец Храбър" - с. Крушаре РД-28-128/04.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Димитър Николаев Добрев директор на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен РД-28-130/05.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Ефросина Димитрова Сисьова директор на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - гр. Сливен РД-28-138/12.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Татяна Костадинова Башева - Кънева директор на ОУ "Христо Смирненски" - гр. Кермен РД-28-140/14.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Петя Йорданова Танева директор на ОУ "Панайот Хитов" - гр. Сливен РД-28-152/21.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Татяна Минчева Петкова директор на  ПГ по механотехника - гр. Сливен РД-28-154/27.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Маргарита Любенова Иванова директор на ОУ "Димитър Петров" - гр. Сливен РД-28-1/02.01.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Силвия Михова Забунова директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Камен РД-28-25/31.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Маринов Ботушаров директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Сливен РД-28-34/04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Мадлена Янакиева Георгиева директор на ОУ "Найден Геров" - с. Гавраилово РД-28-35/04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Добринка Тодорова Тодорова директор на ОУ "Хаджи Димитър" - с. Селиминово РД-28-41/05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Добри Стефанов Маргенов директор на ПГЕЕ "Мария - Скл. Кюри" - гр. Сливен РД-28-42/05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Костова Караманова директор на ПГТО "Добри Желязков" - гр. Сливен РД-28-48/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Стоян Костадинов Георгиев директор на ОУ "Св. П. Хилендарски" - с. Сотиря РД-28-49/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Стоянова Милева директор на ППМГ "Добри Чинтулов" - гр. Сливен РД-28-51/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Галя Христова Илиева директор на ОУ "Юрий Гагарин" - гр. Сливен РД-28-52/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Диана Христакева Кънева директор на СУ "Йордан Йовков" - гр. Сливен РД-28-53/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Величка Владимирова Христова директор на ОУ "Елисавета Багряна" - гр. Сливен РД-28-54/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Костадин Иванов Славов директор на СУ "Хаджи Мина Пашов" - гр. Сливен РД-28-56/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Иван Димитров Узунов директор на ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Блатец РД-28-57/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Иванов Даков директор на ОУ "Братя Миладинови" - с. Злати войвода РД-28-59/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Митко Русев Митев директор на ОУ "Братя Миладинови" - гр. Сливен РД-28-62/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Жельо Радев Радев директор на ПХГ "Дамян Дамянов" - гр. Сливен РД-28-63/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Елена Георгиева Папалезова директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово РД-28-67/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Дияна Савова Димитрова директор на ОУ "Васил Левски" - с. Стара река РД-28-68/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Динев Калчев директор на ОУ "СВ. Паисий Хилендарски" - с. Тополчане РД-28-70/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Румяна Георгиева Кираджиева - Курдова директор на ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Желю войвода РД-28-77/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Ваня Василева Пенчева директор на ОУ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен РД-28-78/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Наташа Иванова Иванова директор на СУ "Димитър Рохов" - гр. Сливен РД-28-80/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Андреев Кадирев директор на НУ "Васил Левски" - гр. Сливен РД-28-84/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Денко Кирилов Делчев директор на ОУ "Христо Ботев" - гр. Сливен РД-28-86/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Нина Йорданова Лазарова директор на НУ "Христо Ботев" - с. Чинтулово РД-28-93/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Иванова Тенева директор на ЦСОП "Д-р Вл. Шуманов" - гр. Сливен  РД-28-94/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Петрова Господинова директор на ОУ "Хаджи Димитър" - с. Бяла  РД-28-112/30.08.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Красимир Маринов Георгиев директор на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" - гр. Сливен РД-28-116/12.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Петрова Петрова директор на ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - гр. Сливен РД-28-118/21.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Весела Георгиева Паскалева директор на СУ "Константин Константинов" - гр. Сливен  РД-28-136/12.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Костадинова Башева - Кънева директор на ОУ "Христо Смирненски" - гр. Кермен РД-28-141/14.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитър Николаев Добрев директор на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен РД-28-142/14.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Николаева Павлова директор на СУ "Пейо Яворов" - гр. Сливен РД-28-149/19.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Ефросина Димитрова Сисьова директор на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - гр. Сливен РД-28-151/21.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Петя Йорданова Танева директор на ОУ "Панайот Хитов" - гр. Сливен РД-28-153/21.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Минчева Петкова директор на  ПГ по механотехника - гр. Сливен РД-28-155/27.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Пеню Стойчев Дичев директор на ОУ "Черноризец Храбър" - с. Крушаре РД-28-156/31.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Маргарита Любенова Иванова директор на ОУ "Димитър Петров" - гр. Сливен РД-28-2/17.01.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
ОБЩИНА КОТЕЛ      
Име, презиме, фамилия Длъжност Вх. № и дата  Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Иванка Стефанова Момчарова директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Кипилово РД-28-97/02.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Борислава Николава Папукчиева директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Тича РД-28-98/02.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Живко Матеев Лъсков директор на ОУ "Г. Ст. Раковски" - с. Пъдарево РД-28-115/10.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Стефан Панайотов Дондев директор на СУ "Г. Ст. Раковски" - гр. Котел РД-28-132/06.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Силвия Петрова Ненова директор на ОУ "Кап. Петър Пармаков" - с. Градец РД-28-133/07.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Иванка Стефанова Момчарова директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Кипилово РД-28-23/30.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Марияна Евтимова Куцарова директор на ОУ "Димитър Камбуров" - с. Стрелци РД-28-27/31.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Борислава Николава Папукчиева директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Тича РД-28-29/04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивана Йорданова Игнатова директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Моркрен РД-28-32/04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Шемсидин Ахмедов Алихюсейнов директор на ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Филаретово РД-28-37/05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Ремзи Алиосман Ахмед директор на ОУ "Хаджи Димитър" - с. Соколарци РД-28-47/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангел Хиндов Огнянов директор на ОУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Ябланово РД-28-92/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Живко Матеев Лъсков директор на ОУ "Г. Ст. Раковски" - с. Пъдарево РД-28-120/09.10.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефан Панайотов Дондев директор на СУ "Г. Ст. Раковски" - гр. Котел РД-28-148/19.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Силвия Петрова Ненова директор на ОУ "Кап. Петър Пармаков" - с. Градец РД-28-150/20.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
   
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА      
Име, презиме, фамилия Длъжност Вх. № и дата  Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Диана Русева Тошева директор на СУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора РД-28-100/03.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Недка Динева Кирова директор на ОУ "Св. П. Хилендарски" - с. Стоил войвода РД-28-101/03.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Лена Савова Георгиева директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Коньово РД-28-102/03.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Георги Иванов Мангъров директор на НУ "Св. П. Хилендарски" - гр. Нова Загора РД-28-104/12.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Радостина Динева Тончева директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Съдиево РД-28-114/03.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Аделина Димитрова Анастасова - Иванова директор на НУ "Д-р Петър Берон" - с. Караново РД-28-121/23.10.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Пенка Христова Калина - Колева директор на НУ "Любен Каравелов" - гр. Нова Загора РД-28-129/04.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Даниела Йорданова Димитрова директор на ОУ "Злати Терзиев" - с. Баня РД-28-131/05.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Станка Георгиева Динева директор на ПГТТ "Атанас Димитров" - гр. Нова Загора РД-28-134/10.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Радостина Йорданова Иванова директор на ЦСОП "Акад. Т. Самодумов" - гр. Н. Загора  РД-28-22/30.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Диана Русева Тошева директор на СУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора РД-28-24/31.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Лена Савова Георгиева директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Коньово РД-28-33/04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Пенка Георгиева Желязкова директор на НУ "Д-р Петър Берон" - с. Караново РД-28-38/05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Боянка Георгиева Славова директор на ОУ "Петко Р. Славейков" - с. Кортен РД-28-44/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Борисова Михалева директор на ОУ "Ил. Макариополски" - с. Л. махала РД-28-45/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Недка Динева Кирова директор на ОУ "Св. П. Хилендарски" - с. Стоил войвода РД-28-46/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Бойка Георгиева Няколова директор на СУ "Христо Ботев" - гр. Нова Загора РД-28-74/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Петкова Стефанова директор на ПГСС - гр. Нова Загора РД-28-81/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Нарцис Николов Цакински директор на ОУ "Хр. Смирненски" - гр. Нова Загора РД-28-83/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Георги Иванов Мангъров директор на НУ "Св. П. Хилендарски" - гр. Нова Загора РД-28-106/24.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Радостина Динева Тончева директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Съдиево РД-28-119/28.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Аделина Димитрова Анастасова - Иванова директор на НУ "Д-р Петър Берон" - с. Караново РД-28-122/07.11.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Станка Георгиева Динева директор на ПГТТ "Атанас Димитров" - гр. Нова Загора РД-28-143/17.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Пенка Христова Калина - Колева директор на НУ "Любен Каравелов" - гр. Нова Загора РД-28-144/17.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Йорданова Димитрова директор на ОУ "Злати Терзиев" - с. Баня РД-28-145/17.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
ОБЩИНА ТВАРДИЦА      
Име, презиме, фамилия Длъжност Вх.№ и дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Динко Василев Динев директор на СУ "Георги Каравелов" - гр. Шивачево РД-28-127/04.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Галена Георгиева Воротинцева директор на НУ " Христо Ботев" - с. Оризари РД-28-135/11.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Нехат Ахмедов Кечеджиев директор на ОУ "Никола Й. Вапцаров" - с. Бяла паланка РД-28-139/13.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Петранка Георгиева Минчева директор на СУ "Неофит Рилски" - гр. Твърдица РД-28-71/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Динко Василев Динев директор на СУ "Георги Каравелов" - гр. Шивачево РД-28-137/12.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Галена Георгиева Воротинцева директор на НУ " Христо Ботев" - с. Оризари РД-28-146/17.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Нехат Ахмедов Кечеджиев директор на ОУ "Никола Й. Вапцаров" - с. Бяла паланка РД-28-147/18.12.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
РУО - СЛИВЕН      
Име, презиме, фамилия Длъжност Вх.№ и дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Гергана Петрова Данчева Технически сътрудник - касиер РД-28-113/03.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1
Севгюл Реджебова Адемова Главен специалист  "Човешки ресурси" РД-28-19/25.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Петрова Данчева Технически сътрудник - касиер РД-28-117/17.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2