РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Име и фамилия Длъжност Вх. №  и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
Севгюл Адемова Гл. специалист “Човешки ресурси” ВП – 62 от 02.05.2011 г.
ВП – 63 от 02.05.2011 г.
Не
Радостинка  Попова Чистач РД-29-137 от 26.09.2012 г. Не
Георги Гинчев Изпълнител шофьор-домакин РД – 28-9 от 30.01.2018 г.
РД – 28-10 от 30.01.2018 г.
Не