РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
ОБЩИНА СЛИВЕН
Образователна институция Име, фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ "Васил Левски" – гр. Сливен Николай  Кадирев директор РД - 22 – 75 от 07.01.2009 г. Не
OУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Сотиря Стоян  Георгиев директор РД – 22 – 298 от 20.01.2009 г. Не
OУ "Хаджи Димитър" - с. Селиминово  Добринка Тодорова  директор РД -22 – 222 от 15.01.2009 г. Не
НУ "Христо Ботев" - с. Чинтулово Нина  Лазарова директор РД -28 – 2809 от 01.08.2016 г.,
РД -28 – 2810 от 01.08.2016 г.
Не
ОУ "Васил Левски" - с. Стара река Дияна  Димитрова директор РД -22 – 117 от 08.01.2009 г. Не
ОУ "Д-р Иван Селимински" – гр. Сливен Ваня  Пенчева директор РД - 22 - 21 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Жельо войвода Румяна  Кираджиева - Курдова  директор РД – 28 – 410 от 27.01.2012 г. Не
ОУ "Елисавета Багряна" – гр. Сливен Величка  Христова  директор РД – 22 – 151 от 09.01.2009 г. Не
ОУ "Найден Геров" - с. Гавраилово Мадлена  Георгиева  директор РД – 22 – 39 от 06.01.2009 г. Не
ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Блатец Иван  Узунов директор РД - 22 - 408 от 27.01.2012 г. Не
ОУ "Братя Миладинови" – гр. Сливен Митко  Митев директор РД - 22 – 80 от 07.01.2009 г. Не
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Сливен Николай  Ботушаров  директор РД - 22 – 18 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Св.П. Хилендарски" - с. Тополчане Николай  Калчев директор РД-28-3190 от 11.08.2015 г. Не
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Камен Силвия  Забунова директор РД-28-249 от 24.01.2013 г. Не
ОУ "Христо Ботев" – гр. Сливен Денко  Делчев директор РД - 22 - 35 от 06.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово Елена  Папалезова директор РД – 22 – 19 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Юрий Гагарин" – гр.Сливен Галя  Илиева директор РД - 22 -153 от 09.01.2009 г. Не
ППМГ “Добри Чинтулов” - гр. Сливен Мариана  Милева директор РД – 28 – 407 от 27.01.2012 г. Не
СУ "Йордан Йовков" – гр.Сливен Диана  Кънева  директор РД - 22 -20 от 05.01.2009 г.  Не
СУ "Х. М. Пашов" - гр.Сливен Костадин  Славов директор РД - 22 - 41 от 06.01.2009 г. Не
СУ "Димитър Рохов" – гр. Сливен Наташа  Иванова директор РД –22 –112 от 08.01.2009 г. Не
ПХГ "Дамян Дамянов" - гр. Сливен Жельо  Радев директор РД –28 – 3194 от 23.07.2014 г. Не
ПГТО " Добри Желязков " - гр. Сливен Даниела  Караманова директор РД –12 –539 от 01.02.2012 г.
РД –28 –3876 от 14.08.2012 г.
Не
ПГЕЕ "Мария Склодовска - Кюри" - гр. Сливен Добри  Маргенов директор РД –22 –79 от 07.01.2009 г. Не
ЦСОП„Д-р Власаки Шуманов" - гр. Сливен Мариана  Тенева директор  РД-22-3039 от 01.07.2010 г. Не
ОБЩИНА КОТЕЛ  
Образователна институция Име, фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
ОУ "Д. Камбуров" - с. Стрелци Марияна  Куцарова  директор РД – 28 -8 от 27.02.2017 г.
РД – 28 -9 от 27.02.2017 г.
Не
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Филаретово Шесмидин Алихюсейнов директор РД -28 -01 от 04.01.2018 г.
РД -28 -02 от 04.01.2018 г.
Не
ОУ "Н.Й. Вапцаров" - с. Ябланово Ангел  Огнянов  директор РД-28-3805 от 01.08.2012 г. Не
ОУ "Хаджи Димитър" - с. Соколарци Ремзи  Ахмед  директор РД - 28 -413 от 27.01.2012 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Мокрен Ивана  Игнатова директор РД – 22- 209 от 14.01.2009 г. Не
  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 
Образователна институция Име, фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ "Д-р Петър Берон" - с. Караново Пенка  Желязкова директор РД - 28- 423 от 30.01.2014 г. Не
ОУ "Ил. Макариополски"- с. Л. махала Мария  Михайлова директор РД - 22- 177 от 12.01.2009 г. Не
ОУ "П.Р.Славейков" - с. Кортен Боянка  Славова директор РД - 22- 135 от 09.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Смирненски" - гр. Нова Загора Нарцис  Цакински директор РД - 22 – 32 от 06.01.2009 г. Не
ПГ по селско стопанство - гр. Нова Загора Юлия  Стефанова директор РД – 22 – 109 от 08.01.2009 г. Не
ЦСОП"Акад. Т. Самодумов" - гр. Нова Загора Радостина  Иванова директор РД - 22- 104 от 08.01.2009 г. Не
СУ "Христо Ботев" - гр. Нова Загора Бойка  Няголова директор РД - 28 – 3188 от 11.08.2015 г. Не
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА  
Образователна институция Име, фамилия Длъжност Вх.№ и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
ОУ "Никола Прокопиев" - с. Сборище Таня  Яначкова директор  РД – 22 -196 от 13.01.2009 г. Не
СУ "Неофит Рилски" - гр. Твърдица Петранка  Минчева  директор  РД – 22 -113 от 08.01.2009 г. Не