РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
ОБЩИНА СЛИВЕН
Име на учебното заведение - адрес Име, презиме, фамилия длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - гр. Сливен Ефросина  Кисьова  директор РД –28 – 159 от 18.01.2016 г.
РД –28 – 160 от 18.01.2016 г.
Не
НУ "Васил Левски" – гр. Сливен Николай  Кадирев директор РД - 22 – 75 от 07.01.2009 г. Не
OУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Сотиря Стоян  Георгиев директор РД – 22 – 298 от 20.01.2009 г. Не
OУ "Хаджи Димитър" - с. Селиминово  Добринка Тодорова  директор РД -22 – 222 от 15.01.2009 г. Не
НУ "Христо Ботев" - с. Чинтулово Нина  Лазарова директор РД -28 – 2809 от 01.08.2016 г.,
РД -28 – 2810 от 01.08.2016 г.
Не
ОУ "Братя Миладинови" - с. Злати войвода Николай  Даков  директор РД-28-2270 от 12.06.2015 г. Не
ОУ "Васил Левски" - с. Стара река Дияна  Димитрова директор РД -22 – 117 от 08.01.2009 г. Не
ОУ "Димитър Петров" – гр. Сливен Силвия  Георгиева директор РД-28-246 от 24.01.2013 г. Не
ОУ "Д-р Иван Селимински" – гр. Сливен Ваня  Пенчева директор РД - 22 - 21 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Жельо войвода Румяна  Кираджиева - Курдова  директор РД – 28 – 410 от 27.01.2012 г. Не
ОУ "Елисавета Багряна" – гр. Сливен Величка  Христова  директор РД – 22 – 151 от 09.01.2009 г. Не
ОУ "Найден Геров" - с. Гавраилово Мадлена  Георгиева  директор РД – 22 – 39 от 06.01.2009 г. Не
ОУ "Панайот Хитов" - гр. Сливен Петя Танева директор РД – 28 – 57 от 01.09.2017 г. 
РД – 28 – 58 от 01.09.2017 г.
Не
ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Блатец Иван  Узунов директор РД - 22 - 408 от 27.01.2012 г. Не
ОУ "Братя Миладинови" – гр. Сливен Митко  Митев директор РД - 22 – 80 от 07.01.2009 г. Не
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Сливен Николай  Ботушаров  директор РД - 22 – 18 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Св.П. Хилендарски" - с. Тополчане Николай  Калчев директор РД-28-3190 от 11.08.2015 г. Не
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Камен Силвия  Забунова директор РД-28-249 от 24.01.2013 г. Не
ОУ "Хаджи Димитър" - с. Бяла Велика  Маринова директор РД – 28 – 2817 от 02.08.2016 г.
РД – 28 – 2818 от 02.08.2016 г.   
Не
ОУ "Хр. Смирненски" - гр. Кермен Татяна  Башева - Кънева директор РД – 28 – 09 от 04.01.2016 г.
РД – 28 – 10 от 04.01.2016 г.
Не
ОУ "Христо Ботев" – гр. Сливен Денко  Делчев директор РД - 22 - 35 от 06.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово Елена  Папалезова директор РД – 22 – 19 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Черноризец Храбър" - с. Крушаре Пеню  Дичев директор РД-28-59 от 01.09.2017 г. 
РД-28-60  от 01.09.2017 г.
Не
ОУ "Юрий Гагарин" – гр.Сливен Галя  Илиева директор РД - 22 -153 от 09.01.2009 г. Не
ППМГ “Добри Чинтулов” - гр. Сливен Мариана  Милева директор РД – 28 – 407 от 27.01.2012 г. Не
СУ "Йордан Йовков" – гр.Сливен Диана  Кънева  директор РД - 22 -20 от 05.01.2009 г.  Не
СУ "К. Константинов"- гр. Сливен Веселина  Тонева директор РД – 28 – 11 от 04.01.2016 г. 
РД – 28 – 12 от 04.01.2016 г.
Не
СУ "П. К. Яворов" – гр. Сливен Даниела  Павлова  директор РД - 28 - 4630 от 14.12.2016 г.
РД - 28 - 4629 от 14.12.2016 г.
Не
СУ "Х. М. Пашов" - гр.Сливен Костадин  Славов директор РД - 22 - 41 от 06.01.2009 г. Не
СУ "Димитър Рохов" – гр. Сливен Наташа  Иванова директор РД –22 –112 от 08.01.2009 г. Не
СУ "Димитър Рохов" – гр. Сливен Дженка Стефанова директор РД –28 –68 от 19.12.2017 г.
по чл.68,ал.1,т.3 от КТ
Не
ПХГ "Дамян Дамянов" - гр. Сливен Жельо  Радев директор РД –28 – 3194 от 23.07.2014 г. Не
ПГ по механотехника - гр. Сливен Христо Христов директор РД –28 – 64 от 27.11.2017 г.
РД –28 – 65 от 27.11.2017 г.
Не
ПГИ " Проф.д-р Д.Табаков" - гр. Сливен Димитър  Добрев директор РД –28 –3008 от 23.08.2016 г.
РД –28 –3009 от 23.08.2016 г.
Не
СПГСГ "Арх.Георги Козаров " - гр. Сливен Живка  Димитрова директор РД –28 –3371-1 от 31.08.2015 г.
РД –28 –3371-2 от 31.08.2015 г.
Не
ПГТО " Добри Желязков " - гр. Сливен Даниела  Караманова директор РД –12 –539 от 01.02.2012 г.
РД –28 –3876 от 14.08.2012 г.
Не
ПГЕЕ "Мария Склодовска - Кюри" - гр. Сливен Добри  Маргенов директор РД –22 –79 от 07.01.2009 г. Не
ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - гр. Сливен Лиляна  Якимова директор РД –22 –33 от 06.01.2009 г. Не
СУ " Аргира Жечкова " - гр. Сливен Марияна  Райчева директор РД –22 –5408 от 26.09.2011 г. Не
ЦСОП„Д-р Власаки Шуманов" - гр. Сливен Мариана  Тенева директор  РД-22-3039 от 01.07.2010 г. Не
ОБЩИНА КОТЕЛ  
Име на учебното заведение, адрес Име, презиме и фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ ”Н.Бозвели” - с. Малко село Стефка  Стойчева-Шомова директор РД -28 – 4055 от 04.09.2012 г. Не
ОУ "Г.С. Раковски" - с. Пъдарево Боряна  Бояджиева директор РД - 28 - 4230 от 30.11.2015 г.
РД - 28 - 4231 от 30.11.2015 г.
Не
ОУ "Д. Камбуров" - с. Стрелци Марияна  Куцарова  директор РД – 28 -8 от 27.02.2017 г.
РД – 28 -9 от 27.02.2017 г.
Не
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Филаретово Шесмидин Алихюсейнов директор РД -28 -01 от 04.01.2018 г.
РД -28 -02 от 04.01.2018 г.
Не
ОУ "Кап. П. Пърмаков" - с. Градец Силвия Ненова директор РД – 28-70 от 19.12.2017 г.
РД – 28-71 от 19.12.2017 г.
Не
ОУ "Н.Й. Вапцаров" - с. Ябланово Ангел  Огнянов  директор РД-28-3805 от 01.08.2012 г. Не
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Кипилово Иванка  Момчарова директор РД – 28- 2642 от 01.07.2015г. Не
ОУ "Хаджи Димитър" - с. Соколарци Ремзи  Ахмед  директор РД - 28 -413 от 27.01.2012 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Мокрен Ивана  Игнатова директор РД – 22- 209 от 14.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Тича Борислава  Папукчиева директор РД – 28-3399 от 01.09.2015 г. Не
СУ "Г.С.Раковски" - гр. Котел Стефан  Дондев директор РД-28-54 от 07.08.2017 г.                   
РД-28-55 от 07.08.2017 г.
Не
  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 
Име на учебното заведение, адрес Име, презиме и фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ "Любен Каравелов" - гр. Нова Загора  Пенка  Калина - Колева  директор РД - 28 - 2 /18.01.17 г.
РД - 28 - 3 /18.01.17 г.
Не
НУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора Георги  Георгиев директор РД-22-37 от 06.01.2009 г. Не
НУ "Д-р Петър Берон" - с. Караново Пенка  Желязкова директор РД - 28- 423 от 30.01.2014 г. Не
ОУ "Злати Терзиев" - с. Баня Даниела  Димитрова директор РД-28-3097 от 30.08.2016 г.
РД-28-3096 от 30.08.2016 г. 
Не
ОУ "Ил. Макариополски"- с. Л. махала Мария  Михайлова директор РД - 22- 177 от 12.01.2009 г. Не
ОУ "П.Р.Славейков" - с. Кортен Боянка  Славова директор РД - 22- 135 от 09.01.2009 г. Не
ОУ "Св.П. Хилендарски" – с. Стоил войвода Недка Кирова  директор РД – 28 -844 от 11.03.2016 г.
РД – 28 -845 от 11.03.2016 г. 
Не
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с. Коньово Лена  Георгиева  директор        
РД-28-4275 от 05.11.2015 г.              
 РД-28-4276 от 05.11.2015 г.
Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Съдиево Диляна Тончева директор РД – 28 -66 от 19.12.2017 г. Не
ОУ "Христо Смирненски" - гр. Нова Загора Нарцис  Цакински директор РД - 22 – 32 от 06.01.2009 г. Не
ПГ по селско стопанство - гр. Нова Загора Юлия  Стефанова директор РД – 22 – 109 от 08.01.2009 г. Не
ЦСОП"Акад. Т. Самодумов" - гр. Нова Загора Радостина  Иванова директор РД - 22- 104 от 08.01.2009 г. Не
СУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора Диана  Тошева директор РД - 28 – 3187 от 11.08.2015 г. Не
СУ "Христо Ботев" - гр. Нова Загора Бойка  Няголова директор РД - 28 – 3188 от 11.08.2015 г. Не
ПГТТ "Ат. Димитров" - гр. Нова Загора Станка  Динева директор РД - 28 – 50 от 10.07.2017 г.
РД - 28 – 51 от 10.07.2017 г.
Не
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА  
Име на учебното заведение, адрес Име, презиме и фамилия Длъжност Вх.№ и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ "Христо Ботев" - с. Оризари Галена  Воротинцева директор  РД – 28 - 40 от 30.05.2017 г.
РД – 28 - 41 от 30.05.2017 г.
Не
ОУ "Н.Й. Вапцаров" - с. Бяла паланка Нехат Кечеджиев директор  РД-28-2805 от 01.08.2016 г.
РД-28-2806 от 01.08.2016 г.
Не
ОУ "Никола Прокопиев" - с. Сборище Таня  Яначкова директор  РД – 22 -196 от 13.01.2009 г. Не
СУ "Г. Каравелов" - гр. Шивачево Динко  Динев  директор РД – 28 - 4632 от 14.12.2016 г.
РД – 28 - 4631 от 14.12.2016 г.
Не
СУ "Неофит Рилски" - гр. Твърдица Петранка  Минчева  директор  РД – 22 -113 от 08.01.2009 г. Не
Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на директорите на държавните училища >>>
РУО - Сливен >>>