МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ. 611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

 

 

Свободни места след трето класиране отвори

Свободни места за трето класиране отвори

На вниманието на седмокласниците и на техните родители - информация за трето класиране отвори

Справка за максималния и минималния бал в област Сливен по паралелки - Второ класиране отвори

Справка за максималния и минималния бал в област Сливен по паралелки - Първо класиране отвори

Информация за учениците, подали завление за участие в първо класиране отвори

Статистика за резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика в седми клас отвори

На вниманието на седмокласниците и на техните родители отвори

Online кандидатстване след седми клас отвори

Заповед за утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. - област Сливен отвори

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018/2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018/2019 г.  отвори

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018/2019 г.  отвори

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018/2019 г.
(по желание на ученика)  отвори

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019/20 г.  отвори
 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  отвори

 

 
 

 

 
 

 

  

Обратно Начало Напред