Актуална информация !

 

Допълнителна информация за директори  ВХОД        

 
 
 

 

  

 

 

 

Стратегии и политики
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

 

Колективен трудов договор за системата на народната просвета

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИО - СЛИВЕН, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД  РД-09  -1679/18.11.11 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА  И НАУКАТА

 

ДОКЛАД-АНАЛИЗ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

 

Анализ на резултатите от националното външно оценяване

 

РАБОТНО  ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

СЛЕД PISA 2009 /презентация/
 

 

 

Уважаеми колеги,

от 14.06.2012 г. РИО – Сливен има нови телефони. Можете да ги намерите в раздел Структура на РИО - Сливен.

 
 

>>>Към актуално>>>

 

 

16.08.2012 г.

 

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” в центровете за кариерно ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” за  област СЛИВЕН

отвори

 
13.07.2012 г. Трето класиране на ученици след завършен седми клас отвори  
13.07.2012 г. Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "директор" на общински училища на територията на област Сливен отвори  
10.07.2012 г. Писмо относно наличие на свободни места в паралелки отвори  
09.07.2012 г. Процедура за заемане на длъжностите " Ръководител " и " Кариерен консултант " в Център за кариерно ориентиране ( ЦКО ) отвори  
09.07.2012 г. Свободни места за трето класиране на ученици след завършен 7 клас отвори  
05.07.2012 г.  

Информация за учителите по биология и здравно образование

 

отвори  
02.07.2012 г. ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ - Второ класиране отвори  
02.07.2012 г.  

Второ класиране на ученици след завършен 7 клас

 

отвори  
26.06.2012 г. ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ отвори  
26.06.2012 г.  

Първо класиране на ученици след завършен 7 клас

 

отвори  
26.06.2012 г. Обучение в гр. Сливен по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" отвори  
14.06.2012 г. На вниманието на учениците, кандидатстващи след завършен 7 клас отвори  
12.06.2012 г. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА В 7 КЛАС отвори  
07.06.2012 г. Национален детски фестивал " Звезден път " 2012 г отвори  
05.06.2012 г.

 

Дни на Миладиновци 2011- награждаване

отвори  
05.06.2012 г.

 

Съобщение за учители по физика и астрономия!

отвори  
28.05.2012 г. Съобщение относно: номинации на ученици за приз " Златно сърце " отвори  
21.05.2012 г. Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование” в РИО - Сливен отвори  
14.05.2012 г. Курс по английски език отвори  
14.05.2012 г.


ПРОТОКОЛ на конкурса “Скалите говорят”

 

отвори  
10.05.2012 г. Писмо относно обучение на тема " Приложение на интерактивните методи в обучението по история и цивилизация, география и икономика и философия " отвори  
27.04.2012 г. Семинар " Творчески талант и реализация " отвори  
25.04.2012 г. НХГ " Д. Добрович " - Сливен организира представителни изложби в училищата от град Сливен отвори  
25.04.2012 г. Национален кръг на олимпиадата по физика 21.04.2012 г., гр. Хасково
 
отвори  
25.04.2012 г. Резултати на учениците от област Сливен,
участвали в Националната олимпиада по география и икономика
областен кръг
 
отвори  
19.04.2012 г. Демонстрация на физични експерименти и забавни опити от преподаватели в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – доц. Тинко Евтимов и Георги Иванов отвори  
19.04.2012 г. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
ОБЛАСТЕН КРЪГ-12 март 2011г.
РЕЗУЛТАТИ
отвори  
19.04.2012 г. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” отвори  
19.04.2012 г. Резултати от областния кръг на олимпиадата по Немски език отвори  
18.04.2012 г. Протокол от областен кръг за област Сливен на олимпиадата по български език и литература  отвори  
17.04.2012 г. КЛАСИРАНЕ и резултати от XIV Национално състезание по химия и ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 12-13 април 2012 г., гр. Стара Загора отвори  
17.04.2012 г.  Старт на проект " Квалификация " отвори  
09.04.2012 г. Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА  ОБЛАСТ БУРГАС, СЛИВЕН , ЯМБОЛ
отвори  
05.04.2012 г. Резултати от областен кръг на олимпиада по Английски език отвори  
05.04.2012 г. ПРОТОКОЛ с лауреатите и резултатите на участниците в националната олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за учебната 2011/ 2012 година отвори  
05.04.2012 г. ПРОТОКОЛ на класираните ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по ФИЗИКА отвори  
03.04.2012 г. Съобщение  относно областен кръг на олимпиадата по математика от 4 до 12 клас. отвори  
03.04.2012 г. Конкурси отвори  
30.03.2012 г. Регионален конкурс на тема: "Подавам ти ръка за щастливо детство" отвори  
30.03.2012 г. Градско междуучилищно състезание по " ДАРТС " отвори  
30.03.2012 г. Изложба " Майстори на българската живопис " отвори  
28.03.2012 г.

ЧЕТВЪРТИ
ХУДОЖЕСТВЕНО-ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ДЕЛОТО И
ЖИВОТА НА СТОИЛ ВОЙВОДА

отвори  
22.03.2012 г.

Международен конкурс за детска рисунка " Не на цигарите "

отвори  
22.03.2012 г.

Шести национален ученически театрален фестивал

" КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ"  - Русе, 2012

отвори  
22.03.2012 г. Средношколски конкурс за поезия възкресения 2012 отвори  
21.03.2012 г. Покана за театрално представление отвори  
20.03.2012 г. Национален конкурс за ученическо творчество на тема: "Балканската война 1912 - 1913 г. - война освободителна" отвори  
20.03.2012 г. Р Е З У Л Т А Т И
ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”
17 МАРТ 2012 ГОДИНА
отвори  
20.03.2012 г. ХV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
областен кръг - 23.02.2012 г.
П Р О Т О К О Л
на явилите се участници
отвори  
14.03.2012 г. Протокол на допуснатите ученици от област Сливен до национален кръг на олимпиадата по информационни технологии отвори  
14.03.2012 г. Областна управа и Детски комплекс град Сливен
обявяват
Областен конкурс за фотография
на тема „Скалите говорят”

 
отвори  
14.03.2012 г. ДОПУСНАТИ ученици до участие в националния кръг на 44-та олимпиада по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА отвори  
14.03.2012 г. ПРОТОКОЛ от ХV Национална олимпиада по АСТРОНОМИЯ: резултати на явилите се участници и класирани за III кръг отвори  
14.03.2012 г. Ученическа конференция
100 години от Освобождението на Кърджали

 
отвори  
14.03.2012 г. Резултати от областния кръг на олимпиадата по
История и цивилизация
отвори  
13.03.2012 г. Традиционни пролетни празници в изобразителната дейност на децата от детската градина отвори  
06.03.2012 г. Протокол с резултатите на явилите се на областен кръг на олимпиадата "Знам и мога " отвори  
05.03.2012 г. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за явилите се ученици на областния кръг на олимпиадата по физика , проведен на 24.02.2012 година и техните резултати

 
отвори  
05.03.2012 г. С П И С Ъ К
НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 
отвори  
05.03.2012 г. П Р О Т О КО Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОВЕДЕН НА 23.02.2012 ГОДИНА

 
отвори  
05.03.2012 г. П Р О Т О КО Л № 1
за резултатите от Областен кръг на олимпиадата
по биология и здравно образование, проведен на 24.02.2012 г.
в ОУ " Христо Ботев" град Сливен, област Сливен

 
отвори  
02.03.2012 г. П Р О Г Р А М А
за провеждане на Общинските ученически лекоатлетически състезания.
отвори  
01.03.2012 г. Списък на класираните за областен кръг на олимпиадата по
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 09. 04. 2012 г. – 9.00 ч.
ОУ „Д-р Иван Селимински” – Сливен
отвори  
29.02.2012 г. Инициативи на WWF България отвори  
29.02.2012 г. Международно състезание " Лингвистично кенгуру " отвори  
29.02.2012 г. Имаме удоволствието да ви информираме, че през учебната 2011/2012 г. Частно СОУ „Делфините”,Старозагорски бани, провежда следните прояви: отвори  
29.02.2012 г. Конкурс за комикс на тема " Моята мобилност " отвори  
29.02.2012 г. Международна конференция на Българска асоциация на преподавателите по английски език - гр. Русе отвори  
28.02.2012 г.

П Р О Г Р А М А
за провеждане на Общински кръг – Ученически игри 2012 г.
ФУТБОЛ

отвори  
24.02.2012 г. Ден на розовата фланелка отвори  
20.02.2012 г. РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА ЧЕСТВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ - ТРЕТИ МАРТ отвори  
20.02.2012 г. Уважаеми колеги, Във връзка с предстоящите олимпиади ви напомняме, че учениците трябва да са заели местата си половин час преди началото на олимпиадата, а именно: отвори  
17.02.2012 г. " Образование без граници " отвори  
16.02.2012 г. Протоколи от  конкурса „Промените в природата” отвори  
15.02.2012 г. Проект към Академията за централна и източна Европа отвори  
14.02.2012 г. На вниманието на учителите по английски  език отвори  
08.02.2012 г. Семинар за учители по английски и директори на училища отвори  
08.02.2012 г. Семинар за учители по химия и ООС отвори  
07.02.2012 г.

 

Заповед за неучебни дни

 

отвори  
06.02.2012 г. Национален конкурс за написване на стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев" отвори  
06.02.2012 г.

П Р О Г Р А М А
за провеждане на Общински кръг – Ученически игри 2012 г.

ХАНДБАЛ, БАДМИНТОН, ТЕНИС НА МАСА

отвори  
01.02.2012 г.

П Р О Г Р А М А 
за провеждане на Общински кръг – Ученически игри 2012 г.

ВОЛЕЙБОЛ

отвори  
01.02.2012 г. П Р О Г Р А М А
за провеждане на Общински кръг – Ученически игри 2012 г.

БАСКЕТБОЛ
отвори  
27.01.2012 г. Детска рисунка на тема: Ваканция с Алианц! Да запазим живота и здравето на децата на пътя отвори  
25.01.2012 г. Американска Фондация за България (АФБ) обявява конкурс за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия и биология и през учебната 2011/2012 година.

 

отвори  
24.01.2012 г. ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СЛИВЕН

ЗАЯВКА
за участие в Общинско първенство на ученическите игри за учебната 2011 / 2012г.

 

отвори  
23.01.2012 г.

 XV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ
 

 

отвори  
23.01.2012 г. ОБЩ ПРОТОКОЛ
за проверка на писмените работи от общинския кръг на
XV Национална олимпиада по Астрономия, 2011/2012 учебна година

 
отвори  
19.01.2012 г. Ученически отдих и спорт”- ЕАД , предлага на Вашето внимание за периода от 01.11.2011 год. до 30.04.2012год., следните бази за отдих и туризъм. отвори  
19.01.2012 г.  

Съобщение относно: семинар „Образование за околна среда и устойчиво развитие”

отвори  
18.01.2012 г. Международен конкурс "Тъпан бие, хоро се вие" отвори  
17.01.2012 г. Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика отвори  
13.01.2012 г. Турнир по информатика  във Велико Търново отвори  
13.01.2012 г. Турнир по математика в Ямбол отвори  
11.01.2012 г.

Семинар с учители по химия и ООС

(заявка до 18 януари)

 

отвори  
11.01.2012 г. 40-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
отвори  
10.01.2012 г.  

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

отвори  
10.01.2012 г.  

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
ОБЩИНСКИ КРЪГ – 6 януари 2012 г.
РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – ІV-XII КЛАС

 

отвори  
09.12.2011 г. Протокол от конкурс за народни сурвакници и обредни хлябове отвори  
06.12.2011 г. Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "директор" на общински училища и обслужващи звена отвори  
27.12.2011 г. Национален конкурс " Най - здрав бивш пушач на 2012 г." отвори  
20.12.2011 г. Покана за обучение в Ресурсен център отвори  
14.12.2011 г. ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2011/2012 година отвори  
09.12.2011 г. Второ национално състезание по правопис на английски език отвори  
08.12.2011 г.

Регламент VIII  " Международна олимпиада по основите в науката " в България

Учебна година 2011/2012 г.

отвори  
08.12.2011 г. Пътуващ семинар с учителите по география, история, философски цикъл и чужди езици отвори  
07.12.2011 г. ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА 7, 8 И 9 ДЕКЕМВРИ,
(в рамките на провежданите
ДНИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН,
1-10 декември, 2011 г.)

 
отвори  
07.12.2011 г.  

ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания
 

отвори  
05.12.2011 г. Покана за демонстрация на интерактивните технологии в помощ на учителя отвори  
05.12.2011 г. Разяснителна европейска кампания за поощряване на значението на правилното и здравословно хранене отвори  
05.12.2011 г. Открит урок по физика и астрономия в 7 клас отвори  
05.12.2011 г. Обява за конкурс " Прованс " за млади български поети 2012 отвори  
05.12.2011 г. Национален конкурс на тема " Балканската война 1912 - 1913 г. - война освободителна " отвори  
05.12.2011 г. НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2011/2012 година , утвърден със Заповед № РД 09-1562/28-10-2011г. отвори  
05.12.2011 г. Регламент на олимпиадата по астрономия отвори  
05.12.2011 г. за премиера на книгата
„Амундсен-Скот: дуел на Антарктида”
от Хавиер Качо
отвори  
05.12.2011 г. Абонамент за информационен бюлетин " INFOсвят " за 2012 г. отвори  
01.12.2011 г. Конкурс за заемане на длъжността "директор" отвори  
25.11.2011 г. Конкурс " Орфеево изворче " отвори  
25.11.2011 г. Конкурс за добиване на базисни умения за работа с електронна среда за обучение "  Moodle " отвори  
22.11.2011 г. Конкурс за НАРОДНИ СУРВАЧКИ И ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ отвори  
22.11.2011 г. Национален конкурс МОЕТО УЧИЛИЩЕ - ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ отвори  
21.11.2011 г. "Аз Буки" отвори  
18.11.2011 г.

Конкурс на тема "промените в природата"

 

отвори  
17.11.2011 г. ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩА КРЪГЛА МАСА
отвори  
09.11.2011 г. Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в РИО - Сливен отвори  
09.11.2011 г. Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в РИО- Сливен отвори  
02.11.2011 г. Информация относно предстоящо състезание по химия отвори  
02.11.2011 г. Ден на отворените врати отвори  
01.11.2011 г.  

По повод 1 ноември - Ден на народните будители се връчва   ежегодната награда „Константин Величков"

отвори  
01.11.2011 г.  


Национална конференция „Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование”
 

отвори  
01.11.2011 г.

Обучение AдминПро

 

отвори  
30.10.2011 г. Конкурс за  снимка с послания, показващ нарушенията на участниците в пътното движение, сред ученици от 7 до 17 години отвори  
25.10.2011 г. Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в РИО - Сливен отвори  
25.10.2011 г. Конкурс за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в РИО- Сливен отвори  
24.10.2011 г. Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през уч. 2011/12г.

 

отвори  
24.10.2011 г. Дни на Миладиновци

 

отвори  
24.10.2011 г. Фестивал на руската песен и танц

 

отвори  
24.10.2011 г. Национален конкурс за ученици "За по-добър климат в училище"

 

отвори  
07.10.2011 г. УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 15-тия ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД
“По пътя на Бедреддин”

 

отвори  
03.10.2011 г. Учител - будител във виртуалното пространство

 

отвори  
30.09.2011 г.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
 „МОРЕТО – ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВЯТ“
 

отвори  
20.09.2011 г. Уважаеми колеги, учители по химия  от град Сливен

 

отвори  
19.09.2011 г.

МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2011”

 

отвори  
19.09.2011 г. Програма “Стипендии в средното образование”

 

отвори  
30.08.2011 г. Предложение от Британския съвет за провеждане на три онлайн курса за учители по английски език със следната тематика

 

отвори  
30.08.2011 г.

Информация за инициативи, посветени на дните на Братя Миладинови

 

отвори  
30.08.2011 г.

Покана за участие и провеждане на  Научна конференция с международно участие  " Детската  градина и семейството - традиции, ценности, иновации"

 

отвори  
01.08.2011 г. Конкурс „Дърво с корен 2011” отвори  
28.07.2011 г.  

КОНКУРС за ЕСЕ, РИСУНКА и ПОСТЕР
на тема: „ХИМИЯТА – НАШИЯТ ЖИВОТ, НАШЕТО БЪДЕЩЕ”

 

отвори  
20.07.2011 г. Фестивал "Светът през моите очи" отвори  
20.07.2011 г. Конкурс "Дърво с корен" отвори  
21.07.2011 г. Конкурс за длъжността "директор" на ВПУ "Аргира Жечкова" - гр. Сливен отвори  
14.07.2011 г. Трето класиране на учениците след VII клас отвори  
01.07.2011 г.  
Второ класиране на учениците след VII клас

 
отвори  
29.06.2011 г. Обучение админПро отвори  
27.06.2011 г.  

Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година
 

отвори  
27.06.2011 г.  

Информация за заниманията по интереси, които предлагат училищата и обслужващите звена в област Сливен през лятната ваканция 2011 година

 

отвори  
24.06.2011 г. ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС отвори  
 

17.06.2011 г.

 

Национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема:

"Гражданско образование и формиране на идентичности"

отвори  
14.06.2011 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!
 

ИНФОРМАЦИЯ
относно подаване на документи на седмокласници за участие в приема

 

отвори  
10.06.2011 г. Фондация "Старт за ефективни граждански алтернативи" отвори  
10.06.2011 г. Заповед относно запознаване с писмените работи от изпитите в 7 клас отвори  
09.06.2011 г.  

Резултати по БЕЛ и Математика - 7клас

 

отвори  
09.06.2011 г.

 

 

Благотворителна акция "Училище на милосърдие"

 

отвори  
09.06.2011 г.

 

 

On- line състезание по Информационни технологии

 

отвори  
03.06.2011 г.  

 

Национален конкурс " Рециклирай своето лято "

 

отвори  
03.06.2011 г.  

Програма " Научи се да плуваш " и " Спорт в свободното време "

 

отвори  
31.05.2011 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ИНИЦИАТИВИ НА РИО – СЛИВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

 

 

отвори  
27.05.2011 г.

 

Ден на отворените врати

отвори  
26.05.2011 г.

 

 

„ПАНОРАМА НА УЧИЛИЩАТА – СЛИВЕН, 2011Г.”

Защо?

Къде?

Кога?

отвори  
26.05.2011 г. Семинар по история отвори  
19.05.2011 г. Национална учителска програма по физика в ЦЕРН отвори  
18.05.2011 г. Национална викторина - конкурс "По стъпките на четата на Таньо войвода" отвори  
17.05.2011 г. Фолклорен фестивал "Светът в детските длани" отвори  
17.05.2011 г. Информация за учители по немски език отвори  
17.05.2011 г. Енциклопедия „БЕЛЕЖИТИ СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРИ” отвори  
13.05.2011 г.

11 май- начало на „ Десетилетие на действия за безопасност в  движението по пътищата

отвори  
13.05.2011 г. ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ НА ОД НА МВР-СЛИВЕН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ И ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН отвори  
11.05.2011 г. Информация за награждаване на зрелостници - отличници отвори  
04.05.2011 г. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ОТНОСНО НВО И ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС В УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН отвори  
03.05.2011 г. ПОКАНА
за участие в 44-та Национална конференция на учителите по химия на тема: „Българското химическо образование в Международната година на химията 2011”
отвори  
02.05.2011 г. Майски празници на културата "Сливенски огньове" отвори  
29.04.2011 г. Конкурс " Дърво с корен " отвори  
29.04.2011 г. Курс "Организационни и професионални умения на учителя по английски език" отвори  
29.04.2011 г. Национална конференция " Морал, етика и гражданско образование " отвори  
21.04.2011 г. Съобщение във връзка с провеждането ма междуучилищното състезание  „Не затваряй очи” отвори  
20.04.2011 г.

Проект

" План за действие за ИКТ - подкрепа на учението през целия живот "

отвори  
18.04.2011 г. ПОКАНА за участие в 44-та Национална конференция
на учителите по химия на тема:  „Българското химическо образование в Международната година на химията 2011”
отвори  
15.04.2011 г. Национална изложба на художниците педагози - Велико Търново 2011 г. отвори  
15.04.2011 г. Младежки лагери, организирани от Фондация "Арете" отвори  
15.04.2011 г. Стипендии за студенти от ромски произход отвори  
13.04.2011 г. 135 години от Априлското въстание от 1876 г. във Втори Сливенски революционен окръг отвори  
12.04.2011 г. Семинар на тема: "Баладата в фолклора във фолклора и литературата" отвори  
12.04.2011 г. Проект "Оралите" - "Фестивал на три култури" отвори  
11.04.2011 г. П Р О Г Р А М А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ - ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО
отвори  
08.04.2011 г. Проект Connecting Classrooms отвори  
08.04.2011 г. Международна фестивална програма на детското творчество "Приятели на България " отвори  
05.04.2011 г. Детски фестивал за църковнославянски песнопения отвори  
05.04.2011 г. Математически турнир " Академик Кирил Попов" - гр. Шумен отвори  
04.04.2011 г. Семинар за учители по английски език отвори  
04.04.2011 г. Европейски училища Гала 2011 отвори  
04.04.2011 г. Международен конкурс за детска рисунка "Не на цигарите" отвори  
04.04.2011 г. Конкурс за детска рисунка "Мисия спасител" отвори  
31.03.2011 г. Обучение на тема "Дискриминация и толерантност" отвори  
31.03.2011 г. Програма за кариерно обучение на ДИУУ отвори  
30.03.2011 г. Втори национален семинар за учители, които обучават интегрирани зрително затруднени ученици отвори  
30.03.2011 г. Национален преглед на ученическите духови оркестри отвори  
30.03.2011 г. Конкурс за компютърна рисунка и колаж "Виртуална пролет" отвори  
30.03.2011 г. Национална конференция "Морал, Етика и Гражданско образование" отвори  
30.03.2011 г. Семинар за учители по английски език отвори  
30.03.2011 г. Национален подборен кръг на международен турнир на младите физици отвори  
30.03.2011 г. Отбелязване на 135 години от Априлското въстание отвори  
25.03.2011 г. Седмо национално състезание по компютърни мрежи в България отвори  
25.03.2011 г. Национален турнир „Данониада” отвори  
23.03.2011 г. Съобщение за нова услуга, предлагана от ДИУУ отвори  
23.03.2011 г. Писмо на европейско училище, град Ксантен, ФР Германия отвори  
23.03.2011 г. Национално състезание " Земя на дедите ни, бъди благословена " отвори  
21.03.2011 г. Обява за прием на НХГ " Д. Добрович " гр. Сливен отвори  
21.03.2011 г. Ученически конкурс за есе по повод Международната година на химията " отвори  
21.03.2011 г. Обучение на тема " НЛП техники за работа с родители " отвори  
21.03.2011 г. Конкурс за рисунка за деца от детските градини на тема: " Протегната ръка милион чудеса" отвори  
18.03.2011 г. Семинар „Share.TEC - споделяне на опит и ресурси за обучение” отвори  
18.03.2011 г.

Съобщение
Във връзка с предстоящите областни кръгове на олимпиадите по биология и здравно образование и физика и астрономия

отвори  
17.03.2011 г. РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО ПОВОД 135 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
отвори  
17.03.2011 г. Съобщение относно: Състезанието-тест за VІІ клас – математика, общински кръг и олимпиадата по ИТ – областен кръг. отвори  
15.03.2011 г. ТРЕТИ
ХУДОЖЕСТВЕНО-ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ДЕЛОТО И
ЖИВОТА НА СТОИЛ ВОЙВОДА
отвори  
14.03.2011 г. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 135 - ГОДИШНИНАТА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ отвори  
14.03.2011 г. Конкурс за есе по повод 8 април - Международен ден на ромите отвори  
14.03.2011 г. Национално състезание по уеб разработване " WEBLOZ " 15.04.- 17.04.2011г. отвори  
14.03.2011 г. Национален ученически конкурс за историческо есе или презентация на тема " Екзарх Антим I - патрон, църковен деятел и държавник отвори  
10.03.2011 г.  Кампания за набиране на курсанти и студенти за Националния военен университет „Васил Левски ” – гр. Велико Търново

отвори

 
10.03.2011 г.                      Национален форум, посветен на Международната   година на химията отвори  
10.03.2011 г.                         Национален конкурс " Млади таланти " отвори  
09.03.2011 г. Информация относно областен кръг на Националното състезание по български език и литература /VІІ клас/ отвори  
09.03.2011 г. Писмо относно областните кръгове на ученически олимпиади отвори  
02.03.2011 г. Ученически игри – Областно първенство – Сливен 2011 г. отвори  
02.03.2011 г. Покана относно разискване ползването на платения годишен отпуск за 2011г. отвори  
02.03.2011 г. Писмо относно международен панаир на образованието и седми панаир на магистратурите по бизнес администрация отвори  
01.03.2011 г. Информация за училищни партньорски проекти на Академията на централноевропейските училища отвори  
01.03.2011 г. Писмо относно областен кръг на Националната олимпиада по български език и литература отвори  
25.02.2011 г. Обява за фотоконкурс "Полет" отвори  
25.02.2011 г. X регионален фестивал на руската песен и танц отвори  
25.02.2011 г. Отбелязване на 3-ти март - Национален празник на България отвори  
23.02.2011 г. РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА
НА ТЕМА „МИР В КОСМОСА - ЩАСТИЕ НА ЗЕМЯТА”,
ПОСВЕТЕН НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОЛЕТА
НА ЮРИЙ ГАГАРИН
отвори  
23.02.2011 г. Национална дарителска кампания " Да спасим Радецки " отвори  
23.02.2011 г.  Издателство “Просвета - София” АД организира практикум по блок уроци 5/ 6 клас за учителите по изобразително изкуство от Сливенска област отвори  
23.02.2011 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПЪТУВАЩИЯТ СЕМИНАР
ДО ДУБРОВНИК С ГЕОГРАФИЦИ И ИСТОРИЦИ ЩЕ ПРОМЕНИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ
отвори  
22.02.2011 г. Конкурс за постер "Човек и Космос" отвори  
22.02.2011 г. Проект "Активни и здрави" отвори  
22.02.2011 г. Проект "Свободно образование 2011" отвори  
21.02.2011 г. Работна среща с учители по математика, преподаващи в 5 - 7 клас отвори  
21.02.2011 г. Обучение на тема: " Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение" отвори  
21.02.2011 г. Седма национална научно - практическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище" отвори  
21.02.2011 г. XI Национален фестивал " Златен извор 2011 " - Димитровград отвори  
21.02.2011 г. Електронни учебници на ИК " Анубис " и " Булвест 2000 " отвори  
17.02.2011 г. Проект "1000 степендии" отвори  
17.02.2011 г. СВЕТОВНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВОТО ДА СЕ УЧИ ЧРЕЗ ИГРА И РАДОСТТА ОТ НЕЯ - OMEП 2010 отвори  
17.02.2011 г. Апел към спазване на необходимите правила за противопожарна безопасност в горите отвори  
16.02.2011 г. ВАЖНО! Уточнение относно четвърта научно - практическа конференция "Водим бъдещето за ръка" отвори  
15.02.2011 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с провеждане на
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ
в гр.Сливен, за учебната 2010/2011г.
отвори  
14.02.2011 г. Конкурс " Учител на годината " отвори  
14.02.2011 г. Конкурс на тема "Подавам ти ръка за щастливо детство" отвори  
11.02.2011 г. Лингвистично кенгуру отвори  
11.02.2011 г. Статут на национални ученически конкурси за ЕСЕ и за мултимедиен продукт отвори  
11.02.2011 г. Програма "Да отидем във Франция" отвори  
09.02.2011 г. Национални изяви от Календара на МОМН за извънучилищни дейности - гр. Благоевград отвори  
09.02.2011 г. МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„СВИЩОВ 2011”
отвори  
09.02.2011 г. Четвърта научно - практическа конференция "Водим бъдещето за ръка" отвори  
08.02.2011 г. ПЛЕНЕР ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:
“От другата страна на вълшебното огледало”
отвори  
08.02.2011 г. Ден на отворените врати във ВТУ отвори  
08.02.2011 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен счетоводител" в РИО - Сливен отвори  
08.02.2011 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "началник отдел АПФСИО" в РИО - Сливен отвори  
08.02.2011 г. Пролетна национална конференция " Общуването в професията на учителя " отвори  
07.02.2011 г. Писмо от вестник „Аз Буки” отвори  
03.02.2011 г. Национално състезание по елементарна математика "Турнир проф. Борислав Боянов" отвори  
03.02.2011 г. Програма на тема: „Изследователската дейност на учителя” отвори  
03.02.2011 г. НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
на тема : „ОТ РЪДЪРФОРД ДО КОЛАЙДЕРА .....”
отвори  
02.02.2011 г. Семинар на издателство „Просвета – София“ АД отвори  
31.01.2011 г. Съобщение от вестник "Аз Буки" отвори  
31.01.2011 г. Седми национален фестивал на българска патриотична песен отвори  
31.01.2011 г. Национален конкурс за написване на стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев " отвори  
27.01.2011 г. Проект на издателство "Просвета" -  Prosveta Libri Magici отвори  
24.01.2011 г. КОНКУРС за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” отвори  
  Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен счетоводител" в РИО - Сливен отвори  
24.01.2011 г. КОНКУРС  за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” отвори  
  Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "началник отдел АПФСИО" в РИО - Сливен отвори  
20.01.2011 г. Втора училищна конференция "Енергия на бъдещето" - Варна, 29.04.2011 г. отвори  
14.01.2011 г. Обява за национален конкурс " Петя Дубарова " отвори  
13.01.2011 г. Национално пролетно състезание по физика за ученици от VII до XII клас отвори  
13.01.2011 г. Информация за програма " Заедно в час " отвори  
10.01.2011 г. Национален фестивал на детската книга 09.05 - 11.05.2011 г. отвори  
10.01.2011 г. Литературен конкурс " Моята приказка за доброто " отвори  
10.01.2011 г. ПРОЕКТ „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” отвори  
06.01.2011 г. На вниманието на учителите по английски език отвори  
27.12.2010 г. Абонаментен срок за в. "Аз Буки" отвори  
20.12.2010 г. Концерт на Марина Шутова - заслужил артист на Русия отвори  
17.12.2010 г. Информация във връзка с кандидатстудентската кампания на Православния богословски факултет към ВТУ " Св. св. Кирил и Методий " отвори  
17.12.2010 г. Списък на участниците във "Коледно математическо състезание" - 11.12.2010 година отвори  
10.12.2010 г. Покана за работна среща за обсъждане графика за учебната 2011/12 г. отвори  
07.12.2010 г. Съобщение отвори  
07.12.2010 г. Традиционно коледно математическо състезание отвори  
06.12.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "Началник на РИО - Сливен" отвори  
03.12.2010 г. Съобщение относно изплащане на възнаграждения отвори  
22.11.2010 г. Национален ученически конкурс "Проектът на нашия клас - за живот без тютюн" отвори  
19.11.2010 г. Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отвори  
19.11.2010 г. Кръгла маса "Проблеми на интегрираното образование в детската градина" отвори  
19.11.2010 г. Конкурс за длъжността "Началник на РИО - Сливен" отвори  
18.11.2010 г. Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през 2010/11 уч. г. отвори  
17.11.2010 г. Ученическа конференция на тема "70 години от Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа" отвори  
17.11.2010 г. Програма за подкрепа на средното образование "Силен старт" на Пощенска банка отвори  
17.11.2010 г. Правила за организиране на ученически игри за ученици с нарушен слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система отвори  
10.11.2010 г. Резултати на участниците в турнир по математика "Черноризец Храбър", гр. Ямбол отвори  
09.11.2010 г. Ден на отворените врати отвори  
09.11.2010 г. Конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност отвори  
08.11.2010 г. Протокол за резултатите от националното състезание по физика - гр. Варна, 05.-07.11.2010 г. отвори  
04.11.2010 г. Национален есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая" отвори  
04.11.2010 г. На 5.11.2010 г.в ДИУУ ще се състои семинар на тема: "Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище" отвори  
03.11.2010 г. Трети есенен математически турнир - гр. София, 26-28.11.2010 г. отвори  
03.11.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен счетоводител" в РИО - Сливен отвори  
03.11.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "началник отдел АПФСИО" в РИО - Сливен отвори  
03.11.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "старши експерт по български език и литература" в РИО - Сливен отвори  
03.11.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "старши експерт по математика, информатика и информационни технологии" в РИО - Сливен отвори  
03.11.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "старши експерт по квалификация на педагогическите кадри" в РИО - Сливен отвори  
03.11.2010 г. Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "старши експерт по анализ на информацията" в РИО - Сливен отвори  
02.11.2010 г. Национален конкурс за детска рисунка " Българската история в творчеството на Вазов " отвори  
01.11.2010 г. Информация за учители, удостоени с награда "Константин Величков" отвори  
01.11.2010 г. Поздравителен адрес на Министъра на образованието, младежта и науката, по повод 1 ноември – Деня на народните будители отвори  
27.10.2010 г.

1 ноември – Ден на народните будители

програма на празника  

отвори  
27.10.2010 г. Десетият юбилеен регионален Фестивал на руската песен и танц отвори  
27.10.2010 г. Национален есенен турнир по информатика и информационни технологии Джон Атанасов  гр. Шумен отвори  
26.10.2010 г. Шесто национално състезание по информационни технологии гр. Монтана отвори  
26.10.2010 г. КЮРИЕВИ ДНИ 2010
ПРОГРАМА
отвори  
26.10.2010 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИО – СЛИВЕН
отвори  
26.10.2010 г. УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА отвори  
22.10.2010 г. Информация за конкурс "Дърво с корен" отвори  
22.10.2010 г. Програма "YES" за обучение и обмен на ученици отвори  
22.10.2010 г. Поздравителен адрес отвори  
20.10.2010 г. Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010–2011 ГОДИНА
отвори  
20.10.2010 г. Национален конкурс викторина посветена на делото на Бедреддин отвори  
19.10.2010 г. Безплатен електронен курс по " Електрони социални умения " отвори  
19.10.2010 г. Национален конкурс " Васил Карагьозов " отвори  
19.10.2010 г. Становище относно прилагане Закона за прекратяване и разкриване на конфликт на интереси. отвори  
19.10.2010 г. Национално финално състезание на СБНУ отвори  
19.10.2010 г. Национално есенно състезание по физика за учениците от VII до XII клас. отвори  
18.10.2010 г. Работна среща по предучилищно възпитание и подготовка в гр. Нова Загора отвори  
18.10.2010 г. Конкурс за длъжността „Началник отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” в РИО – Сливен отвори  
18.10.2010 г.

Конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в РИО – Сливен

отвори  
18.10.2010 г. Конкурс за длъжността „Старши експерт по анализ на информацията” в РИО – Сливен отвори  
18.10.2010 г. Конкурс за длъжността „Старши експерт по български език и литература” в РИО – Сливен отвори  
18.10.2010 г. Конкурс за длъжността „Старши експерт по математика, информатика и ИТ” в РИО – Сливен отвори  
18.10.2010 г. Конкурс за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в РИО - Сливен отвори  
18.10.2010 г. На 15.10.2010 г. /петък/ от 10.30 часа в зала „Май” на Община Сливен се проведе ежегодната работна среща на директори и учители от системата на предучилищното възпитание и подготовка от общините Сливен, Котел и Твърдица. отвори  
11.10.2010 г. Обучение по предприемачество начален етап отвори  
08.10.2010 г. Национален спортен календар за учебната 2010/11 г. отвори  
08.10.2010 г. Национален календар за извънучилищни дейности за учебната 2010/11 г. отвори  
08.10.2010 г. Информация за състезание по математика отвори  
07.10.2010 г. Програма за отбелязване празника на Сливен 26 октомври, Димитровден отвори  
07.10.2010 г. Национална конференция " Е - образование - иновации за успешно публично - частно партньорство  отвори  
07.10.2010 г. Стипендии за учители по немски език отвори  
04.10.2010 г. Национална конференция на учителите по биология отвори  
30.09.2010 г. Състезание по немски език отвори  
30.09.2010 г. Конкурс за ученици по английски език отвори  
30.09.2010 г. Конкурс за учители отвори  
24.09.2010 г. Международно изложение “Образование без граници „
с участието на университети и образователни организации от Европа,САЩ,Канада и Русия
НДК ,София 15 -17 октомври 2010 г.
отвори

 

 
23.09.2010 г. Съобщени за изплащане на хонорари отвори  
23.09.2010 г. Обучение по френски език в начален и прогимназиален етап на СОУ-учебно съдържание ,проекти и перспективи отвори  
20.09.2010 г. Втора национална среща на денталните лекари отвори  
17.09.2010 г. ВНИМАНИЕ ! НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО БДП  ДА ИЗПРАТЯТ ЗАЯКА ЗА УЧАСТИЕ В РИО ДО 23 СЕПТЕМВРИ. отвори  
17.09.2010 г. Заповед № РД09-1157/08.09.2010 г. за определяне на графика на учебното време за учебната 2010/2011 година отвори  
13.09.2010 г.

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

отвори  
07.09.2010 г. Програма " Тенис в училище " отвори  
26.08.2010 г. Допълнителен прием в НХГ " Д. Добрович " Сливен отвори  
12.08.2010 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
„ШИРОКА ЛЪКА” ОБЯВЯВА П Р И Е М
отвори  
20.07.2010 г. Конкурси, организирани от Национален граждански форум "Българка" отвори  
16.07.2010 г. Международен летен лагер "Въведение в хуманитарното право" отвори  
08.07.2010 г. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ отвори  
01.07.2010 г. Второ класиране на учениците след 7-ми клас отвори  
24.06.2010 г. Първо класиране на учениците след 7-ми клас отвори  
24.06.2010 г.

Обществено обсъждане на проекта на Закона за училищното образование

отвори  
22.06.2010 г. Във връзка с обявата за заемане на длъжността " директор " отвори  
21.06.2010 г. Информация относно следдипломна квалификация отвори  
10.06.2010 г. СПИСЪК  с оценките от изпитите след 7 клас в  област СЛИВЕН отвори  
10.06.2010 г. НА ВНИМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ VІІ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА, КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА отвори  
27.05.2010 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КОИТО ИСКАТ ДА ПОВИШАТ ЛИЧНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ! отвори  
27.05.2010 г. Конкурс за заемане на длъжността „директор” на  общински училища отвори  
20.05.2010 г. СЛОВО НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ПО ПОВОД 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ отвори  
20.05.2010 г. Ден на отворените врати отвори  
20.05.2010 г. Г Р А Ф И К
на дейностите по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
отвори  
11.05.2010 г. График на дейностите по Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища отвори  
11.05.2010 г. Национална изложба за художници педагози отвори  

11.05.2010 г.

 

Ново !  Съобщения относно /" Панорама на училищата - 2010 г." /,

/прием на документи на ученици с хронични заболявания и увреждания/,

/подаване на  заявления за участие в класирането за прием по профили,  професии и специалности./

 

отвори  
03.05.2010 г. Съвещание относно организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити отвори  
30.04.2010 г. Проект " Пролет в Европа " 2010 отвори  
30.04.2010 г. Конкурс за художествен и публицистичен текст на тема „Доброто в нас” отвори  
29.04.2010 г. Тестове за 7 клас публикувани във вестник " Аз Буки " отвори  
21.04.2010 г. Програма  " М-Тел грант 2010 " отвори  
21.04.2010 г.

ХІІ–то НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

отвори  
20.04.2010 г. Съобщение ! отвори  
15.04.2010 г. Покана за благотворителен концерт - 20.04.2010 г. отвори  
15.04.2010 г. Ден на отворени врати в НХГ "Д. Добрович" - Сливен отвори  
14.04.2010 г.

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 ( заявка и програма )

отвори  
09.04.2010 г.

Резултати от олимпиадата по история и цивилизация - областен кръг

отвори  
08.04.2010 г. Футболен турнир "Данониада" отвори  
31.03.2010 г. Резултати от Областен кръг на олимпиадата
по География и икономика - Сливен – 21.03.2010г. - V - XII клас
отвори  
30.03.2010 г. 25 юбилеен поход "По стъпките на четата на Таньо войвода" отвори  
30.03.2010 г. Международен фестивал - конкурс "PLURAL+" отвори  
29.03.2010 г. КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА МЛАДИ РОМИ В БЕЗПЛАТНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ – 2010 г. отвори  
26.03.2010 г. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА”  Класиране отвори  
25.03.2010 г. Национална конференция " Справяне с грубиянството в училище " отвори  
25.03.2010 г. Лидерска академия отвори  
25.03.2010 г. Образователен проект " 1000 стипендии " отвори  
24.03.2010 г. Обяви за конкурс за заемане на  длъжността  "директор" отвори  
22.03.2010 г. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА” Програма отвори  
17.03.2010 г.

Конкурс за детска рисунка " ШАРЕН СВЯТ "

(за деца от предучилищна възраст)

отвори  
16.03.2010 г. Национална конференция " Училището - желана територия на ученика " отвори  
15.03.2010 г. Национален ученически конкурс на тема: "125 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България" отвори  
11.03.2010 г. Изложба на тема: " Модерни учебни заведения - 2010 г. " отвори  
11.03.2010 г. Резултати от Областния кръг на състезанието за третокласници  „ЗНАМ И МОГА” 2010 отвори  
11.03.2010 г. Конкурс за педагози " Учител, ученик, родител - ЗАЕДНО " отвори  
08.03.2010 г. Съобщение - "Лингвистично кенгуру" отвори  
05.03.2010 г. Информация за проект KeyTTT отвори  
05.03.2010 г. Национална процедура за подбор на кандидати за участие в Европейската доброволческа служба отвори  
04.03.2010 г. Изложба " От Земята към Вселената " отвори  
04.03.2010 г. Фотоконкурс " Еврото: какво означава то за нас " отвори  
04.03.2010 г. Международна художествена изложба за деца и младежи - Финландия отвори  
02.03.2010 г. Предложение от списание National Geographic Kids отвори  
02.03.2010 г.  Международния ден на Франкофонията отвори  
02.03.2010 г. Конкурс, организирани от РИО - Благоевград отвори  
24.02.2010 г. Празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви" отвори  
24.02.2010 г. Покана за изложба отвори  
23.02.2010 г. Международен конкурс за изкуства " Радост на брега " - Бургас отвори  
23.02.2010 г. Състезание " Лингвистично кенгуру " отвори  
23.02.2010 г. Обучения за учители по английски език в ДИУУ през март 2010 г. отвори  
23.02.2010 г. Пролетна национална конференция " Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия " отвори  
23.02.2010 г. Международен конкурс за детска рисунка " Не на цигарите! " отвори  
19.02.2010 г. Апел за спазване на необходимите правила за пожарна безопасност в горите отвори  
17.02.2010 г. XI национален педагогически форум отвори  
17.02.2010 г. Национална конференция немски език  отвори  
17.02.2010 г. Конкурс за детска рисунка " Народните приказки - извор на мъдрост и доброта " отвори  
17.02.2010 г. Пленер за детска рисунка " Един ден в страната на чудесата " отвори  
17.02.2010 г. Национален конкурс за учители по химия и по физика отвори  
11.02.2010 г. Десети международен симпозиум на МАПРЯЛ отвори  
11.02.2010 г. Информация за танцов фестивал, организиран от Сдружение " За децата на Добрич " отвори  
11.02.2010 г. Инициатива за помощ на  пострадалите в Хаити отвори  
11.02.2010 г. Информация за проекти към Асоциацията на средноевропейските училища отвори  
10.02.2010 г. Национално пролетно състезание по физика отвори  
10.02.2010 г. Пролетна среща на учителите по руски език отвори  
09.02.2010 г. Втори литературно - художествен конкурс, посветен на делото и живота на Стоил войвода отвори  
08.02.2010 г. Семинар за учители по английски език отвори  
08.02.2010 г. Национален конкурс за детска рисунка "Пролет върху листа" отвори  
05.02.2010 г. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" - 2010 г. отвори  
04.02.2010 г. Национален конкурс за детска рисунка "Детство мое реално и вълшебно - не на войната по пътищата" отвори  
04.02.2010 г. Солидарни с децата на Хаити - благотворителен концерт отвори  
01.02.2010 г. Писмо относно: модул “Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I – IV клас” от Националната програма “За по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст” отвори  
28.01.2010 г. Конкурс за детска рисунка "Слънчевите руни в българските носии и тъкани" отвори  
28.01.2010 г. Награди за учители по биология отвори  
28.01.2010 г. Работна среща с учители по физика и астрономия отвори  
22.01.2010 г. " Международен детски конкурс - Шанкар 2010 " отвори  
21.01.2010 г. Конференция на тема "Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия" отвори  
18.01.2010 г. Национален литературен конкурс " Един ден в страната на чудесата" отвори  
18.01.2010 г. Информация за конкурси отвори  
18.01.2010 г. Обучителен семинар за учители по история " История без полюси " отвори  
14.01.2010 г. На вниманието на учителите по английски език отвори  
14.01.2010 г. Конференция на преподавателите по английски език отвори  
13.01.2010 г. График за провеждане на общински кръг на олимпиадите отвори  
06.01.2010 г. Национален конкурс за ученическо творчество отвори  
05.01.2010 г. Национален детски фолклорен конкурс " Орфеево изворче " отвори  
04.01.2010 г. Популяризиране на живота и делото на Васил Левски отвори  
__.__.2009 г. Провеждане на националния конкурс “Бог е любов” отвори  
__.__.2009 г.

Конкурс за фотография на тема

 " Да, ние вярваме в междурелигиозния диалог"

отвори  
__.__.2009 г. Покана за посещение в Художествена галерия " Димитър Добрович " отвори  
__.__.2009 г. Национален конкурс за детска рисунка отвори  
__.__.2009 г. Курс на тема "Иновационен мениджмънт на училището" отвори  
__.__.2009 г. Организиране и провеждане на поход "По пътя на Бедреддин " отвори  
__.__.2009 г.

Национален ученически конкурс

" Проект на нашия клас - за живот без тютюн "

отвори  
__.__.2009 г. Национална викторина - конкурс отвори  
__.__.2009 г. VIIІ - мо Национално състезание по природни науки и екология отвори