Работно ателие по програма “ Грюндвиг ”


     Веселина Иванова Бонева - старши експерт ЧЕО  и Мария Петрова Петрова - старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в  РИО - Сливен,  взеха участие в работно ателие по програма ”Учене през целия живот”, секторна програма „Грюндвиг”, което се проведе в периода 05.09.2011 - 14.09.2011г. в гр.Сафранболу, Турция. 
Координираща организация домакин и основен бенефициент :
Karabuk University Safranbolu  Vocational High School , Република Турция .
Тема на мобилността: “Marbling everywhere”.
Работен език : английски.
 

Общ брой на участниците: 12 от 7  страни. 
Участници от България : 2
    Сафранболу е типичен османски град оцелял до наши дни. Той  съчетава интересно  взаимодействие между релеф и историческо селище. По силата на ключовата  си роля в търговията с каравани в продължение на много векове, Сафранболу се радва на голям просперитет и като резултат определя един стандарт в обществената и жилищна архитектура,  който упражнява голямо влияние върху градското развитие на голяма част от Османската империя. Архитектурните форми на сградите и улиците са илюстрация за тяхното дълголетие. Търговски кервани  в продължение на векове са основната търговска връзка между Ориента и Европа. В резултат на това градове с характерен тип,  израстват по този маршрут. С идването на железниците през 19 век, тези градове рязко губят смисъла на съществуването си и повечето от тях се адаптират към новите икономически условия. Сафранболу обаче е запазил оригиналната си форма и сгради. Градът е  сред обектите, включени в  Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

  Eкспертите взеха участие в работно ателие – рисуване върху водна повърхност. В курса на обучение бяха представени някои от техниките и материалите, които  се използват в древното изкуство„ебру”. С изработените материали бе подготвена и организирана изложба във фоайето на училището  Karabuk Vocational High School.

Условията при които беше осъществена мобилността, бяха на най - високо равнище,  включително транспортът, настаняването, организацията на провеждане на мобилността. Стриктно бяха спазени  заложените теми и  дейности в програмата, учебните и нагледни  материали.

Бяха осъществени ползотворни контакти.