РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

            На 25.01.2011 г., от 10.00 ч., в зала „Май” на Община Сливен, г-жа Бисерка Василева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Сливен,  проведе работна среща с  директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена в област Сливен, както и с представители на общинските администрации и на различни институции от област Сливен, чиито задължения са свързани с образованието. Интересна и полезна за директорите информация относно дейностите по противопожарната безопасност, въпроси, свързани с трудовата медицина, борбата с трафика на хора, образователно-възпитателните възможности, които предоставят  музеите за децата и учениците от областта, както и дейността на Фондация „Миню Балкански” и предлаганите от нея квалификационни курсове и семинари, поднесоха на директорите представители на Областно управление „Пожарна безопасност и защитата на населението”, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Служба „Трудова медицина”, Регионален исторически музей – Сливен, Национален музей на текстилната индустрия, Местна комисия за борба с трафик на хора и Фондация „Миню Балкански”.

Във  втората част на работната среща бяха представени част от инициативите на РИО – Сливен за 2011 г. Беше обърнато внимание на някои текущи въпроси, свързани с дейността на педагогическите съветници, с констатациите от извършени проверки, с отчитането на документите с фабрична номерация, с представяне на справки за отсъствията на учители и ученици и с актуализацията на сведенията за дейността на училищата, детските градини и обслужващите звена, с квалификацията на педагозите в системата, със състезанието „Знам и мога” за учениците от ІІІ клас, което се провежда на 26.01.2011 г., с организацията на държавните зрелостни изпити и други.

Участниците в работната среща се обединиха около идеята, че от огромно значение и с еднаква важност за  изграждането на нашите деца като личности са всички дейности, които се извършват както за опазването на живота и здравето на децата и учениците, така и в обазователно-възпитателния процес.