На 22 ноември 2010 г. от 10.00 в конферентната зала на областна администрация Сливен се проведе кръгла маса на тема „Качественото професионално образование в училищата в област Сливен -споделена отговорност".

      Тази проява се организира и проведе по инициатива на г-жа Десислава Танева, Народен представител от ПП „ГЕРБ” и председател на парламентарната комисия по земеделие и гори в Народното събрание със съдействието на областния управител г-н Марин Кавръков и Регионален инспекторат по образованието- Сливен.

     Участие в срещата взеха зам. областните управители г-н Пейчо Пейчев и г-н Христо Карабекиров, Бисерка Василева - началник на РИО – Сливен и експерти от РИО-Сливен, представители на синдикатите, РСЗ - Бургас, дирекциите „Бюро по труда", директори на професионални гимназии и други училища, в които се провежда професионално обучение.

      Инж. Славка Тошева, ст.експерт по професионално образование в РИО-Сливен, представи на участниците презентация на тема „ Училищната мрежа за професионално образование и обучение в област Сливен- състояние, държавен план прием, проблеми, перспективи”.

      Г-н Кирил Захариев, началник на отдел „АПСФИО” в РИО- Сливен, представи резултатите от проведената анкета с работодатели за проучване потребностите от квалифицирани кадри, подготвяни в училищата от системата за професионално образование и обучение в област Сливен

След представените презентации се състоя дискусия по поставените проблеми на професионалното образование.