Образование, култура, история

 

От 7 до 12 юни 2011 год. в гр.Мардин, република Турция се проведе последна заключителна среща на многостранен училищен проект по програма Коменски, Образование, култура, история”. Партньори по проекта са училища от гр. Яш, Румъния, гр. Мардин, Турция, гр. Кивиоли, Естония и СОУ 'Георги Каравелов', гр.Шивачево. Проектът е с продължителност две години, от 2009 до 2011 год. и  приключва със създаването на уебсайт ( http://comeniuseurope.wordpress.com/bulgaria ) и CD, отразяващи дейностите по него.

От страна на българския партньор на срещата присъства г-жа Веселина Бонева, старши експерт по чуждоезиково обучение в РИО – Сливен и координатор на проекта.

 Интензивната програма която домакините предложиха даде възможност на участниците да се запознаят с различни  аспекти на образованието, културата и историята на тази страна и този далечен  за нас регион, на границата със Сирия, в началото на Месопотамия. Интерес представляваха  както древните християнски църкви и манастири, джамии, военни съоръжения, некрополи и други исторически паметници в градовете Мардин, Казълтепе, Нусайбин, Батман, Хасанкейф и Мидиат, така и  живописните малки  села около тях като Дара и Сюрекли , с предимно кюрдско население,  крайно бедни днес, но с богата история .

Предварително организираните посещения в различни училища в областта, разговорите  и обмяната на  идеи с местни учители и директори и с колеги от другите страни, посещенията в семействата  на любезните домакини  бяха особено ценни за участниците.В края на двугодишния период бе направена равносметка  за свършената  работа. Наред с постигнатите по проекта резултати и крайни продукти, участниците оцениха  изградените за тези две години приятелски отношения между учители и ученици и се разделиха с надеждата и увереността да работят отново заедно в следващи Европейски  проекти  .