VІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”

От 1 до 3 април 2011 г. в хотелски комплекс „Спорт палас” в Сливен се проведе VІІ Национална конференция „Физическо възпитание и спорт в училище”, организирана от МОМН, Община Сливен, РИО – Сливен и Спортно училище „Димитър Рохов” – Сливен. Официални гости на конференцията бяха заместник-министърът на физическото възпитание и спорта г-н Иван Ценов, г-жа Любка Алипиева – гл. експерт по физическо възпитание и спорт в МОМН и директорът на Центъра за развитие на човешките ресурси г-н Митко Шалев. Участниците бяха 160. Бяха представени доклади и открити тренировки. Гостите имаха възможност да се запознаят с добри практики и идеи за по-нататъшна ефективна работа в областта на физическото възпитание и спорта.

Сертификатите на участниците от област Сливен бяха връчени тържествено от г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен, която изказа благодарност към тях, както и към домакините от Спортно училище „Д. Рохов” – Сливен за сериозната подготовка и отличната организация на конференцията.