На 15.10.2010 г. /петък/ от 10.30 часа в зала „Май” на Община Сливен се проведе ежегодната работна среща на директори и учители от системата на предучилищното възпитание и подготовка от общините Сливен, Котел и Твърдица. На работната среща присъстваха представители на общинските ръководства, директори на детски градини и главни учители, както и учител/и от подготвителните групи в училищата, директори на училища, медии.

Госпожа Бисерка Василева - Началник на РИО – Сливен приветства сърдечно всички участници във форума. 

Основните акценти от работната среща са представени в изложените презентации.

Очакваме до 13.00 ч. на 20.10.2010г. предложенията на педагогическите екипи относно промените в ППЗНП, които се отнасят до организацията на предучилищното възпитание и подготовка. Предложенията да бъдат изпратени на ел. поща на Дина Димитрова – ст. eксперт по предучилищно възпитание в РИО – Сливен:  dina_sliven@abv.bg

 

               Презентации  изтегли