На 13 септември 2011 г., от 10.00 ч., в зала „Май” на Община Сливен г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен проведе съвещание с директорите на училища, обслужващи звена и детски градини от област Сливен. Традиционната септемврийска работна среща беше открита с приветствие и пожелания за новата учебна година към участниците от г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен. В работата взеха участие представители на различни институции, имащи отношение към образованието, възпитанието и опазването на живота и здравето на децата. Експертите от РИО – Сливен представиха анализ на извършеното през учебната 2010/2011 година. Г-жа Бисерка Василева очерта предстоящите задачи и приоритетните дейности за началото на новата учебна година.