РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

   

            На 14.01.2011 г., от 15.00 ч., в зала № 56 на РИО – Сливен, се проведе работна среща на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен с педагогическите съветници от училища в областта. В срещата взе участие г-жа Лилия Радева – секретар на МКБППМН към Община Сливен, както и директори, помощник-директори и учители. Бяха засегнати проблеми, свързани с дейността на педагогическите съветници и с изпълнението на специфични  задължения в училища, в които  не са назначени психолози и педагогически съветници. Обсъдиха се въпросите за планирането на работата им с ориентация към резултати, за дейностите на работещи училищни комисии за превенция на противообществените прояви, за подаването на сигнали за противообществени прояви, за идентифицирането на деца в риск и на талантливите деца, за необходимостта от координация между училищните и местните комисии, за работата в областта на  професионалното ориентиране и др.

Беше уточнено, че добрите практики и инициативите, от които има конкретни положителни резултати, ще бъдат публикувани системно в сайта на РИО – Сливен. Предвижда се подобни работни срещи да се провеждат периодично през учебната година с цел подобряване на взаимодействието между ученици, родители, учители и институции с отношение към образователно-възпитателния процес.