РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

10.01.2011 г.

 

 

На 10.01.2011 г., от 10.00 ч., в зала № 56 на РИО – Сливен се проведе среща на народните представители Десислава Танева и Юлиана Колева с експертите и служителите от Регионален инспекторат по образованието – Сливен. Г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен, информира гостите за  инициативите и дейностите, които предстоят през 2011 г. и ги покани да се включат в  награждаването  на зрелостниците – пълни отличници -  на 11 май 2011 г. Идеята е на 11. май да  бъдат поканени всички зрелостници от област Сливен, които завършват гимназиалния етап с общ успех Отличен 6.00, заедно с техните родители, на среща, на която ще им бъдат връчени почетни отличия и ще бъдат наградени за постигнатите успехи. Очаква се такава среща да се провежда ежегодно под патронажа на областния управител на област Сливен. Гостите приеха с удоволствие да се включат и изразиха готовност да подпомогнат осъществяването на инициативата.

Във връзка с друга предстояща дейност – провеждането в Сливен на VІІ Национална конференция „Физическо възпитание и спорт в училище”, г-ца Танева сподели мнението си, че е необходимо енергията на младото поколение да се канализира в добра насока, в полза на цялото общество и в това отношение голямо значение имат физическото възпитание и спорта. Важно е в училище да се формира интерес към спорта, защото спортните занимания развиват полезни качества и  дисциплина у младите хора.

По време на срещата бяха засегнати въпроси, свързани с достъпната архитектурна среда в училищата, както и с осигуряване на транспорта на учениците, завършили основно образование, но подлежащи на задължително обучение, до средните училища.Тези въпроси ще се поставят и на работна среща на РИО – Сливен с представители на различни институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на децата и учениците,  на 12.01.2011 г.