ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

 

На 28.06.2011 г., от 17.00 ч., в мултимедийната зала на хотел „Спорт Палас” – Сливен, се проведе заключителна кръгла маса на тема: „Проект TIVE – цели и резултати”.

Проектът „Традиции и иновации в професионалното образование” стартира през месец септември 2009 г. по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Коменски – Регионални партньорства”. Бенефициент беше РИО – Сливен с партньори от област Сливен: ПГСС – Нова Загора, СПГСГ „Арх. Г. Козаров” – Сливен, ПГТО „Д. Желязков” – Сливен, ПГИ „ Проф. Д. Табаков” – Сливен, ПГМ – Сливен, ПУ „Д-р Вл. Шуманов” – Сливен и Регионален педагогически център – Сливен, а впоследствие – ТУ – София – база Сливен. От Република Турция партньори бяха Регионален директорат – гр. Маниса и други институции и училища от същия град. Целта на проекта беше да проучи, сравни и анализира традиционните и иновативните аспекти на професионалното образование на всички равнища в двата региона – Сливен и Маниса. 

На заключителната кръгла маса присъстваха г-н Пейчо Пейчев – заместник-областен управител на област Сливен, г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен и ръководител на проекта, представители на бизнеса, на професионални гимназии от област Сливен и експерти от РИО – Сливен. Срещата беше открита от г-жа Бисерка Василева и от г-н Пейчо Пейчев, който изрази надежда, че извършеното по проекта ще се опредмети в реална практика и в нормативна база, както и готовността на Областна администрация – Сливен за съдействие във всички начинания в сферата на образованието. Г-жа Мария Ескидарова – координатор на проекта, запозна присъстващите с резултатите чрез интересно поднесена презентация. Директорите на училища, участвали в проекта, изразиха задоволство от постигнатото и от осъществените контакти в хода на работата по отделните проектни дейности. Категорично беше заявено, че ползата от проекта е и за учителите, и за учениците, а водещите практики на посетените училища от турския град Маниса биха могли да се приложат в нашите училища.