НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

      На 28 и 29 май 2011 г. в Националния институт за образование на Фондация „Миньо Балкански” в село Оряховица се проведи Национална конференция МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ. При откриването на конференцията слова произнесоха НП Филип Отие, посланик на Република Франция в България и Проф. Минко Балкански. В двата дни по време а сесиите бяха изслушани доклади и презентациии изнесени от Доц. Ангел Ангелов, Проф. Христо Тодоров, Доц. Лидия Денкова, Мариана Асенова, Проф. д-р Милка Василева, Мария Галишка Владимирова, Явор Киряков, Доц. д-р Олга Симова, Лилия Желязкова, Гл. ас. д-р Ясен Захариев, Мариана Бухчева. Всички теми бяха интересно и аргументирано поднесени. Те засягаха различни аспекти на Гражданското образованиие, като например значението му за моралното възпитание в българското училище, за интеграцията на ромските деца, а също и какви да бъдат учебниците по Гражданско образование, Гражданското образование и интернет. Бяха засегнати и теми като каква е разликата между възпитанието в групата и индивидуално, как се развива гражданското общество в условията на глобализация и др. Темите със своята актуалност в настоящия етап на развитие на нашето общество предизвикаха интереса на аудиторията, което си пролича по време на дискусиите, в които участниците се включиха много активно, на моменти дори разгорещено. Организаторите се бяха погрижили и за приятната почивка на участниците в конференцията. В края на първия ден те имаха възможността да се насладят на прекрасните изпълнения на хор „Балкански” в културния център в град Нова Загора. Концерта започна с поздрав към НП Филип Отие, който се оказа рожденник. В края на втория работен ден участниците в конференцията се разделиха, като си обещаха да продължават да работят за осъществяване целите на Гражданското образование в България. Конференцията беше закрита от проф. Балкански.

   

                                                                                     Старши експерт по обществени науки

                                                                                     и гражданско образование:   Милка Карлова