ИНИЦИАТИВА  „ЗЛАТНО СЪРЦЕ”

 

 

 

По инициатива на РИО – Сливен и ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, в партньорство с Община Сливен, с подкрепата на Строителна фирма ДАН – 92 ЕООД - Сливен,  на 1. юни 2011 г., от 14.00 ч., в зала „Май” на Община – Сливен, се състоя  награждаване на ученици от училищата в област Сливен, извършили благородни постъпки, достойни за подражание.

Инициативата „Златно сърце” за пръв път е реализирана от Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов” – Сливен през 2006 година. През настоящата година тя е осъществена от РИО – Сливен, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен и Строителна фирма ДАН – 92 ЕООД – Сливен. Целта беше да се популяризират по подобаващ начин добрите дела на децата, да се изрази благодарност за достойното им  поведение, да се покажат на обществеността примери за доброто, стойностното, общочовешкото поведение, на което са способни възпитаниците на нашите училища.

В РИО – Сливен предварително постъпиха предложения за награждаване на ученици за извършени благородни постъпки и добри дела от девет училища на територията на област Сливен /39 индивидуални кандидатури на ученици и четири групови/. Комисия, определена от началника на РИО – Сливен, включваща представители на РИО – Сливен, на Общинска администрация – Сливен и на ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, взе решение наградата за добродетелност „Златно сърце” – 2011 г. да се присъди на четирима ученици, извършили добри постъпки, съвместими с общоприетите от общността морални и етични норми, а именно:

·               Калинка Атанасова Митева, ученичка от 11. клас на СОУ «Иван Вазов» - Нова Загора  - за системна благотворителна и доброволческа дейност като активист на Български червен кръст в  полза на деца, ученици и възрастни хора.

·                  Димитър Руменов Копев, ученик от 7 „а” клас на СОУ „Г. Раковски” - Котел – за безкористната му постъпка, свързана с намиране на голяма сума пари, своевременното й предаване на ръководството на училището и връщането й на притежателя.

·                       Христо Милев и Божидар Андонов, ученици от 8 „а” клас на ПУ „ Д-р Власаки Шуманов” - Сливен – за ежедневната им грижа, внимание и оказване на навременна помощ на съученик с тежко увреждане при организиране на работното му място, обслужването му и безопасното му придвижване в училището.

         На всички номинирани ученици и паралелки бяха връчени грамоти за добродетелност „Златно сърце” от г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен. Наградите за добродетелност „Златно сърце” бяха връчени на отличените четирима ученици от г-жа Радост Костова – заместник-кмет на община Сливен. На срещата присъстваха развълнувани родители, директори на училища и учители, а за емоционалната атмосфера допринесоха и музикалните поздрави, отправени от талантливи ученици на ПМГ „Добри Чинтулов”.