НАГРАЖДАВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ

 

            По инициативата на РИО – Сливен и на Областна администрация – Сливен на 1. юни 2011 г., от 10.00 ч., в залата на Областна администрация – Сливен, се състоя среща, на която бяха поканени всички ученици от ХІІ клас, завършващи гимназиалния етап с общ успех Отличен 6.00, от училищата на област Сливен. Освен зрелостниците присъстваха родители, директори на училища и учители. Срещата беше открита с приветствие на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен, в което тя изрази благодарност към младите хора, към техните учители и родители. Успех в живота пожела на завършващите училище и г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен. Той също ги похвали за високите постижения  в образователно-възпитателния процес и изрази мнение, че най-ценното нещо в живота е знанието, което човек има, а то, за разлика от всичко материално, е непреходно и не може да бъде изгубено или отнето.

 Двадесет и четиримата пълни отличници от осем средни училища от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Шивачево бяха наградени от областния управител и от началника на РИО – Сливен с грамоти и книги.