РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ

 

относно   подаване на документи на седмокласници за участие в приема

 

             Регионален инспекторат по образованието – Сливен напомня на седмокласниците от училищата на област Сливен и на техните родители, че подаването на документи за участие в приема на ученици след завършен VІІ клас за учебната 2011/2012 година в общински и в държавни училища по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. ще се извършва от 15 юни до 21 юни 2011 г., от 8.00 ч. до 18.00 ч., в ІІІ Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен и в Начално училище „Любен Каравелов” – Нова Загора. Кандидатстващите ученици подават заявление, подписано от тях и от родител /настойник/, за участие в класирането с подредени желания, копие на удостоверението за завършен VІІ клас, копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област, копие на медицинско сведетелство /за прием в професионални гимназии/. Бланката на заявлението се предоставя от РИО – Сливен в училищата - гнезда, а за документите, от които се приемат копия, се представят за сверяване съответните оригинали.