Съобщение !

 

 

      Във връзка с провеждането ма междуучилищното състезание  „ Не затваряй очи”,  молим всички ръководители на отбори да се явят на 27.04.2011 г. от 14:30 ч. в залата на Детския комплекс за провеждането на техническа конференция и последни указания.

   Молим да представите кратка информация за училището за включване в сценария на e-mail: lili_tod@abv.bg ( МКБППМН ).