Съобщение !

 

    Състезанието-тест за ученици от VІІ клас – математика, общински кръг ще се проведе в СОУ „П. Яворов” – Сливен на 20.03.2011 г. от 09.00 часа. Класираните ученици да се явят в училището в 08.30 часа.

    Олимпиадата по ИТ – областен кръг ще се проведе в ПМГ „Д. Чинтулов” – Сливен на 20.03.2011 г. от 09.00 часа. Всички работи за които са подадени заявки ще бъдат разгледани. Учениците да се явят в ПМГ в 08.30 часа.

 

17.03.2011 г.

Ст. Йорджев – ст. експерт по МИИТ