Съобщение !

 

Уважаеми колеги,

         

     

Във връзка с приключване на бюджетната 2010 година РИО – Сливен приканва всички председатели и членове на комисии:

-         от национални състезания,

-         от областни кръгове на олимпиади,

-         от външно оценяване

да получат възнагражденията си в срок от 06.12.2010 г. до 11.12.2010 г. включително при технически сътрудник – касиер С. Адемова, стая №66 от 10.30 ч. до 12.30 ч. преди обяд и от 14.00 ч. до 16.30 часа след обяд. Тел. за контакти: 044 / 62-37-46