Във връзка с Международния ден на Франкофонията 20 март и 40-та годишнина на Международната организация на

 франкофонията на сайта www.20mars.francophonie.org можете да публикувате различни  мащабни дейности,

 посветени на тези празници.