Съобщение !

Във връзка с обявата за заемане на длъжността " директор " на общинско училище и общинско обслужващо звено, Ви уведомяваме, че документите на кандидатите ще се приемат и на 28.06.2010 г.