Съобщение !

От 14:00 часа на 10.05.2010 г. /понеделник/ в зала “Май” на Община Сливен ще се проведе съвещание за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити с директорите на всички профилирани гимназии, СОУ, професионални гимназии, СУ “Д. Рохов” - Сливен, НХГ “Д. Добрович” – Сливен, НУФИ “Ф. Кутев” – Котел, както и с директорите на НУ “Васил Левски” – Сливен, ІІ ОУ “Христо Ботев” – Сливен, ІІІ ОУ “Д-р Иван Селимински” – Сливен, VІ ОУ “Братя Миладинови” – Сливен, VІІ ОУ “П. Хитов” – Сливен, VІІІ ОУ “Ю. Гагарин” – Сливен, ІХ ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Сливен, ХІІ ОУ “Ел. Багряна” – Сливен, ПУ “Вл. Шуманов” – Сливен, ПУ “Акад. Т. Самодумов” – Нова Загора, ОУ “Христо Смирненски” – Нова Загора, НУ “П. Хилендарски” – Нова Загора, НУ “Л. Каравелов” – Нова Загора, ОУ “Н. Вапцаров” – с. Ябланово, общ. Котел, ОУ “Н. Прокопиев” – с. Сборище, общ. Твърдица, ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Блатец, ОУ “Хр. Ботев” – с. Самуилово, ОУ “Хр. Смирненски” – гр. Кермен, ОУ “Д-р П. Берон” – с. Жельо войвода, ОУ “Бр. Миладинови” – с. Злати войвода, ОУ “С. П. Хилендарски” – с. Сотиря, ОУ “Черноризец Храбър” – с. Крушаре, ОУ “Найден Геров” – с. Гавраилово, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Камен, ОУ “Св. П. Хилендарски” – с. Тополчане.