РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН пряко се ангажира с прозрачно управление и  превенция и противодействие на корупцията , като си поставя следните конкретни цели:

-    повишаване на доверието към РУО – Сливен и засилване на обществения контрол

-   повишаване ефективността на предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск

-    създаване на гаранции за поддържане на прозрачна среда при вземане на управленски решения и взаимодействия с другите образователно-възпитателни, административни, културни и други институции, неправителствени организации, учители, служители, ученици и граждани

-     засилване на гражданския контрол

-     регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между РУО – Сливен , институциите и гражданите

 

Сигнал за корупция или лошо администриране в РУО – Сливен може да подадете:

-         на телефон – ТЕЛЕФОН: 611 002  ФАКС: 663 011

-         на електронната поща на адрес: rio_sliven@mon.bg ; rio_sliven@abv.bg

-         в пощенската кутия на информационното табло в РУО – Сливен

-         по пощата на адрес: БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18, ЕТ.2, Сливен 8800