СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ
на учениците след VII клас, Второ класиране
в  РИО Област  СЛИВЕН
към  01.07.2010
Търсене Ctrl +F
Вх.№ Име Пол Бал Училище Желание Паралелка
2000052 НЕДРИЕ ТАОФИК МИСО жена 23.483 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 5 БЕЛ /2 ПП - география/ АЕ
2000067 ВАНИНА КОЛЕВА БОЕВА жена 20.465 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 5 БЕЛ /2 ПП - география/ АЕ
2000075 ПАМЕЛА ЖИВКОВА ЕНЕРГИЕВА жена 23.446 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 1 Опер. счетоводство / НЕ
2000077 МИРОСЛАВ ДОБРИНОВ ИВАНОВ мъж 23.572 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 2 Орган. на хотел. / НЕ
2000083 ЙОРДАН БОГДАНОВ ДИМИТРОВ мъж 24.358 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2000087 ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ мъж 24.320 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 2 Орган. на туризма / АЕ
2000232 ХРИСТИЯН ВЛАДИМИРОВ ВЪЛЧЕВ мъж 25.876 СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен 3 Стр. и архитектура / АЕ
2000420 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ мъж 20.894 СОУ "П. К. Яворов" - Сливен 3 Туризъм /2 ПП - география/ АЕ
2000428 ЖАСМИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА жена 27.964 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000462 ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА жена 21.321 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 5 БЕЛ /2 ПП - география/ АЕ
2000463 ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ БОЯДЖИЕВ мъж 26.180 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2000468 ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ мъж 24.856 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 1 Орган. на туризма / АЕ
2000469 ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЙОМОВ мъж 21.464 ПГ по  механотехника - Сливен 5 Автотрансп. техника / АЕ
2000484 ДЖУЛИАНА ГЕНАДИЕВА ДИМИТРОВА жена 26.428 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000488 ДИНКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ мъж 26.714 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000493 ПОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА жена 28.214 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000494 ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНИЕВА ЙОРДАНОВА жена 29.072 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000497 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА жена 27.144 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000506 ПЕТЪР СВЕТЛОМИРОВ КОЙЧЕВ мъж 27.142 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000512 ТОНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 28.680 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000525 МАРТИНА СТАНИМИРОВА ИВАНОВА жена 28.144 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2000551 ЕМИЛ ТОДОРОВ ДИШЛИЕВ мъж 26.107 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 3 Опер. счетоводство / НЕ
2000580 РАДОСЛАВ ОГНЯНОВ ГИНЧЕВ мъж 23.250 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Френски език
2000589 ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ мъж 23.714 СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен 8 Геодезия / АЕ
2000607 ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТЕНЕВ мъж 26.195 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 2 Инф. технологии /2 ПП- матем./ АЕ
2000610 МИХАЕЛА ТОДОРОВА КАВАРДЖИКОВА жена 25.534 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2000705 МОНИКА ХРИСТОВА ЛАЛЕВА жена 27.608 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2000714 МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА жена 27.358 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2000718 ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА жена 27.714 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2000774 ТОНИ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА жена 24.767 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 8 БЕЛ /2 ПП - история/ АЕ
2000816 ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ЧЕРКЕЗОВ мъж 28.964 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 2 БЕЛ /2 ПП - история/ АЕ
2000818 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 29.320 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 2 БЕЛ /2 ПП - история/ АЕ
2000836 ЖИВКО ТОДОРОВ РАДИЕВ мъж 21.894 ПГЕЕ "М.Кюри" - Сливен 1 Комп. техн. и технологии /АЕ
2000849 ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ мъж 24.322 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 1 Орган. на хотел. / НЕ
2000946 ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ПЕТКОВ мъж 25.340 ПГЕЕ "М.Кюри" - Сливен 4 Комп. техн. и технологии /АЕ
2000949 ГРИГОР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ мъж 20.858 СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен 4 Стр. и архитектура / АЕ
2000953 ДЕСИСЛАВА ГАНЧЕВА ЧАНЕВА жена 22.322 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 5 Икон. и мениджмънт / НЕ
2000960 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ мъж 22.180 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2001014 СТАНИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ мъж 22.321 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 4 БЕЛ /2 ПП - история/ АЕ
2001177 ДИАН НИКОЛАЕВ ДОНЧЕВ мъж 23.144 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 2 БЕЛ /2 ПП - география/ АЕ
2001180 ЕРАЙ ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ мъж 26.142 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 2 Математика /2 ПП- информ./ АЕ
2001199 ХРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА КАДИЙСКА жена 27.572 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 1 Банково дело / АЕ
2001208 КОНСТАНТИН ДИЯНОВ ДИНКОВ мъж 28.784 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001321 ГАЛИН МИЛЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ мъж 21.892 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2001335 ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ДИНЕВ мъж 28.500 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001338 ПЕТЪР АРТУР НЕДЯЛКОВ мъж 24.892 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2001361 МОНИКА ЦВЕТОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА жена 24.286 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 1 Орган. на хотел. / НЕ
2001402 МАРТИН ПЛАМЕНОВ КОСТОВ мъж 25.427 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 2 Математика /2 ПП- информ./ АЕ
2001455 НИКОЛА ОГНЯНОВ ИВАНОВ мъж 27.892 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001510 КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ мъж 27.428 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001661 ГЕОРГИ ЕНЧЕВ КОСТОВ мъж 22.928 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2001679 КАМЕН ДИМИТРОВ ТОНЕВ мъж 24.714 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 3 Икон. информатика / АЕ
2001681 ДЖУЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ВЛАХОВА жена 27.750 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001702 ИВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОВЧЕВА жена 29.286 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 1 Англ. език
2001715 АММАР АЛИ МАХМУД мъж 24.535 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 4 Информатика /2 ПП - матем./ АЕ
2001720 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МАРТИНОВ мъж 28.858 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001756 СТАНИМИР МАРИЯНОВ ЯНЕВ мъж 23.320 ПГЕЕ "М.Кюри" - Сливен 3 Комп. техн. и технологии /АЕ
2001815 ВАНЯ ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА жена 21.410 СОУ "П. К. Яворов" - Сливен 5 Туризъм /2 ПП - география/ АЕ
2001824 ТЕОДОРА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА жена 22.553 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 8 География /2 ПП - ИТ/ АЕ
2001850 СИМОНА ИВОВА БОЖКОВА жена 28.392 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език
2001863 ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА жена 26.250 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2001886 ДИЯН ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 23.214 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 3 Френски език
2001908 СТОЯНЕНА МАРИЯНОВА РУСЕВА жена 28.964 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Френски език
2001923 СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА жена 29.036 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 2 Орган. на туризма / АЕ
2001936 ЯВОР ЖИВКОВ ПИСАРОВ мъж 28.430 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2001951 ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА жена 28.464 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 1 Англ. език /2 ЧЕ - НЕ/
2001962 БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ мъж 23.268 ПГЕЕ "М.Кюри" - Сливен 5 Електроенергетика / АЕ
2009010 СИЛВИЯ ПЕТРОВА МУШИЕВА жена 28.072 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 2 Немски език