ХІІ –то НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

   Съгласно Заповед №РД 09-1514 /07.09.2009 г. на Министъра на образованието, младежта  и науката, с която са утвърдени Изискванията за провеждане на олимпиадите и състезанията  през учебната 2009/2010 година,   град Сливен беше  домакин на ХІІ-тото Национално състезание по химия и опазване на околната среда, което се проведе  от 10 до 11 април  2010 г. в ПМГ “Добри Чинтулов” . Според  регламента, в състезанието участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиален етап на средната образователна степен. От всяка област се допуска за участие един отбор, включващ  до 8 ученици. Резултатите от състезанието, на ученици, чиито оценки са по-високи от добър 4.00,  се приемат за вход в СУ»Климент Охридски», ХТМУ - гр. София, УХТ- гр. Пловдив; ЮЗУ «Неофит Рилски»-Благоевград; Шуменски университет. Писмените работи на участниците в състезанието бяха проверени от Национална  комисия в състав: доцент д-р Митко Георгиев- заместник –ректор на ХТМУ-София; доц. д-р Стефан Манев- ЮЗУ «Н.Рилски»- Благоевград; доц.д-р Христо Чанев СУ «Св.Климент Охридски»; доц д-р Цветанка Чолакова - СУ «Св.Климент Охридски» ; доц. д-р Величка Павлова- ЮЗУ»Н.Рилски»- Благоевкград; Мариана Опрева-учител по химия в СОУ»К.Константинов»-Сливен; Савина Стойчева- учител по химия в ХГ»Д. Дамянов»-Сливен

    В състезанието участваха 176  ученици от цялата страна. Област Сливен участва на това състезание с пълен отбор, който бе сформиран след предварителен подборен  кръг. Отборът  беше  съставен от 5 ученици от ХІІ клас на ПМГ «Добри Чинтулов» и  3  ученици от ХІІ клас на  ГПЗЕ «Захарий Стоянов».  В отборното класиране  отборът зае четвърто място сред всички останали отбори. Престижно беше и индивидуалното участие на учениците от нашата област- три отлични оценки и читири много добри оценки. С  най-добър резултат е  Искра Валентинова Модева-ученичка от ХІІ клас в ПМГ»Добри Чинтулов», чиято оценка  е отличен 6.00. Останалите две отлични оценки са  на Любомир Лъчезаров Иванов  и Ивелин Стефчов Христов- ученици от ХІІ клас на ПМГ»Добри Чинтулов».