СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
Училище  Код  Име Места 
1 СОУ "П. К. Яворов" - Сливен 0013 Туризъм /2 ПП - география/ АЕ 2
2 ПГЕЕ "М.Кюри" - Сливен 0019 Електроенергетика / АЕ 10
3 ПГЕЕ "М.Кюри" - Сливен 0021 Компютърна техника и технологии /АЕ 1
4 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 0022 Банково дело / АЕ няма
5 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 0023 Оперативно счетоводство / НЕ няма
6 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 0024 Икономика и мениджмънт / НЕ няма
7 ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" - Сливен 0025 Икономическа информатика / АЕ няма
8 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 0026 Организация на хотелиерството / НЕ няма
9 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 0027 Кетеринг / АЕ няма
10 ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" - Сливен 0028 Организация на туризма / АЕ 1
11 СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен 0029 Геодезия / АЕ 19
12 СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен 0030 Строителство и архитектура / АЕ 1
13 ПГ по  механотехника - Сливен 0032 Автотранспортна техника / АЕ 15
14 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 0004 Биология/2 ПП - химия/ АЕ няма
15 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 0005 Математика /2 ПП- информ./ АЕ 2
16 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 0007 Информатика /2 ПП - матем./ АЕ няма
17 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 0008 Информационни технологии /2 ПП- матем./ АЕ няма
18 ПМГ "Добри  Чинтулов" - Сливен 0009 География /2 ПП - ИТ/ АЕ 8
19 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 0001 Английски език няма
20 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 0002 Немски език няма
21 ГПЗЕ "З. Стоянов" - Сливен 0003 Френски език 1
22 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 0010 БЕЛ /2 ПП - история/ АЕ 13
23 ХГ "Д. Дамянов" - Сливен 0012 БЕЛ /2 ПП - география/ АЕ 6
24 СОУ "Христо Ботев" - Н. Загора 0015 Английски език /2 ЧЕ - НЕ/ 1