ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ

 

 

На 21 и 22 ноември 2011 г. в конферентната зала „Май”  на Община Сливен се проведе Кръгла маса на тема „Добри педагогически практики на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и на образователната интеграция на деца и ученици от различни етноси в детските градини, училищата и обслужващите звена в област Сливен”. Събитието беше организирано от Регионален инспекторат по образованието – Сливен в съответствие с Годишния план за дейността за учебната 2011/2012 година. Преди началото на Кръглата маса присъстващите имаха възможност да се насладят на изпълнения на деца от Целодневна детска градина „Вержин и Хаик Папазян”, гр. Сливен и на  ученик от Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, гр. Сливен. Гост на събитието беше г-н Марин Кавръков - областен управител на област Сливен, който приветства сърдечно всички участници. Приветствие поднесе и г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен. Присъстваха представители на общински администрации, неправителствени организации, представители на РИО – Ямбол, родители на деца със специални образователни потребности, медии. През втория ден  участниците и гостите бяха приветствани от г-жа Стела Костова – заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет и общински съветник от община Сливен.

Много добрата организация, ефективната координация между институциите, ентусиазмът на участниците и широкото популяризиране на Кръглата маса доведоха до успешното изпълнение на поставените цели, а именно: популяризиране на добри педагогически практики на интегрираното обучение и професионалната подготовка на деца и ученици със СОП, както и на образователната интеграция на децата и учениците от различни етноси  в областта. В двата дни на провеждане бяха представени общо 24 доклада и презентации на експерти от РИО – Сливен, учители и директори от училища и детски градини.

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

Началник на РИО – Сливен