РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ В СЛИВЕН

 

На 16 май 2011 г. професор д-р Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката беше в Сливен по покана на народния представител Десислава Танева.

 В рамките на пребиваването си в Сливен министър Игнатов  посети Основно училище „Д-р Иван Селимински”, където разгледа музея на училището и се срещна с директори на училища и детски градини от област Сливен, с учители и с представители на училищни настоятелства. В срещата участваха народните представители Десислава Танева, Юлиана Колева и Диан Червенкондев, областният управител на област Сливен Марин Кавръков, Бисерка Василева - началник на Регионален инспекторат по образованието – Сливен, представители на общински администрации и експерти от РИО – Сливен.

Срещата беше открита от г-жа Ваня Пенчева – директор на ОУ „Д-р Иван Селимински” и от народния представител г-жа Десислава Танева, които приветстваха министър Игнатов и гостите.

Министърът на образованието, младежта и науката заяви, че се чувства лично ангажиран с предстоящата промяна в българското образование, а темата за промени в образованието е актуална в световен мащаб, защото в последните 20 години не само у нас, но и по света, са налице драматични изменения. В тази връзка основният въпрос е как да се развие потенциалът на всяко дете. Министър Игнатов изрази мнение, че инструмент на промяната в образованието е предстоящото приемане на нов закон за училищното образование. Поетапното обхващане на децата в целодневна организация на учебния ден – от І до VІІ клас, както осигуряването на финансиране за целодневна организация до VІІІ клас за средищните училища, са решителни стъпки в тази насока. Други конкретни действия са свързани с необходимостта от квалификация за всички в системата, осъществяване на две години задължителна предучилищна подготовка – мярка, въведена от повече от половината общини в България, и по чието финансиране държавата е поела своите ангажименти. Промени ще претърпят учебните програми - очаква се съотношението между новото и старото учебно съдържание да е 60% към 40%, а не 80% към 20%, както приблизително е към момента. Министър Игнатов счита, че учебниците трябва да се пишат не от университетски преподаватели, а от учители и фактите в тях да са подходящо и разбираемо поднесени на децата и учениците. Не на последно място новият закон ще отрежда силна роля на обществените съвети към училищата, на връзката с родителската общност. Основните училища в малките селища пък ще могат да прераснат в училища, обучаващи ученици до 10. клас, а учениците, избрали да продължат образованието си в 11. и в 12. клас ще имат по-голяма възможност за избор след 10. клас.

Присъстващите имаха възможност да споделят мнения за тенденциите в българското и в европейското образование, за важната роля на родителите в училище, за спорта в училище и др.

Във филиала на Техническия университет министър Игнатов се срещна с ръководството и с академичния състав на университета, със студенти на ТУ – София и ИПФ – Сливен. Той запозна присъстващите с политиките на кабинета, свързани с образованието и науката и отговори на въпроси на студенти и преподаватели. Посещението завърши с разглеждане на изложба на старинна телевизионна, радио и фото-техника, а след официалната среща – с участие на Сергей Игнатов в шествие, организирано по повод 25 години от създаването на Инженерно-педагогическия факултет.

 

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН