На 07. 11. 2011 г. в ПГЕЕ «Мария Кюри»  се проведе общинско състезание, посветено на Международната година на химията. Гости на  състезанието бяха г-жа Бисерка  Василева, началник на РИО – Сливен; г-н Йордан Берберов, началник на отдел ОМДС в община Сливен;  г-н Георги Иванов, директор на Детски комплекс; гл. ас.  Надя Иванова и гл. ас. Красимир Стоянов от ТУ – филиал Сливен;  г-жа Стела Бояджиева, г-жа Веселина Бонева, г-н Стоян Йорджев и г-н Красимир Енев от РИО Сливен;  г-жа Габриела Симеонова от Дома на водата, много ученици, учители и родители от община Сливен.

   Състезанието премина в 4 кръга: „Химията е занимателна”, „Химията и една необикновена жена”, „Химията е загадъчна и забавна” и „Химията е точна наука”.

Участниците в петте отбора показаха умения да работят в екип и състезателен дух. Имаше много емоции, весело настроение и награди за победителите.