На 28.10.2011 г., в зала № 56 на РИО – Сливен, се проведе среща на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен и на г-н Димитър Караминков – ръководител на Симфоничен оркестър – Сливен с учители по музика от училища от област Сливен. На срещата бяха обсъдени възможностите за организиране на образователни концерти за учениците от град Сливен и от областта от Симфоничния оркестър в съответствие с учебната програма по музика в прогимназиален етап.