ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДАТА ЗА ДОБРОДЕТЕЛНОСТ

„ЗЛАТНО СЪРЦЕ”

 

 

На 1 юни 2012 г., от 11.00 ч., в зала № 210 на Регионален инспекторат по образованието – Сливен бяха тържествено връчени наградите „Златно сърце”, които по инициатива на Община Сливен, Общински съвет – Сливен, РИО – Сливен и ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен се присъждат ежегодно на деца и ученици от област Сливен, извършили добродетелни постъпки. Наградите бяха връчени от г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен, г-жа Соня Келеведжиева – председател на Общинския съвет и г-н Иван Петров – председател на Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания. Тази година наградата за добродетелност „Златно сърце” беше присъдена на следните ученици:

1. Евдокия Денкова Найденова – ученичка от ХА клас на СОУ „Иван Вазов”- гр. Нова Загора – за организиране и провеждане на благотворителен концерт и други дейности, целящи популяризирането на приемната грижа, както и за организиране и провеждане на благотворителен концерт в полза на дете с увреждания. Ученичката е носител на званието „Отличник на БЧК” за 2011 г.;

2. Траяна Василева Козарова – ученичка от ХА на ПМГ „Добри Чинтулов” – гр. Сливен – за системна благотворителна и доброволческа дейност като активист на БЧК в полза на деца, ученици и възрастни хора;

3. Теодор Иванов Тотев и Владимир Христов Делчев - ученици от VІІІА клас на ПГХТ „Акад. Н. Неделчев” – гр. Сливен – за безкористната им постъпка, свързана с намиране и връщане на притежателя на портфейл и мобилен телефон;

4. Станимир Дончев Тихов - ученик от ХІД клас на ПГХТ „Акад. Н. Неделчев” – гр. Сливен – за безкористната му постъпка, свързана с намирането на голяма сума пари и връщането й на притежателя.

Колективна  награда за добродетелност „Златно сърце” за системна благотворителна и доброволческа дейност  е присъдена на:

1. Клуб „БМЧК” – СОУ „Неофит Рилски” – гр. Твърдица;

2. Клуб „БМЧК” – ПМГ „Добри Чинтулов” – гр. Сливен.

Сертификат за благородна постъпка „Златно сърце” е присъден на:

1.Йоанна Невенова Живкова – ученичка от ІІІВ клас на ОУ „Елисавета Багряна” и Иван Дончев Байрактаров – ученик от ІІІБ клас на ОУ „Елисавета Багряна” за системна благотворителна дейност в полза на деца, ученици и възрастни хора;

2.Даниела Живкова Георгиева и Михаела Красимирова Михайлова – ученички от ХА клас на СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора - за благотворителна и доброволческа дейност като активист на БЧК в полза на деца, ученици и възрастни хора;

3.Росица Костова Костова – ученичка от ІІІА клас на СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора - за активна подкрепяща дейност в полза на съучениците си;

4.Галин Пламенов Добрев – ученик от ІА клас на СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора - за активна подкрепяща дейност в полза на съучениците си;

5.Учениците от VІІА клас на СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора - за активна емоционална и физическа подкрепа на техен съученик  със заболяване.