РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

  ИНФОРМАЦИЯ

 ЗА РАБОТНА СРЕЩА  С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В РИО - СЛИВЕН

 

 

На 30.10.2012 г., от 10.00 ч. и от 14.30 ч., в зала № 210 на РИО – Сливен беше проведена работна среща на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен и на експерти от РИО – Сливен с директорите на училищата от областта. Беше представен проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” и екипа на новосъздадения Център за кариерно ориентиране - Сливен. Беше поднесена информация за учредена награда за отличаване на заслужили педагози и училищни колективи по случай 1 ноември – наградата на РИО – Сливен, Община Сливен и Община Нова Загора „Софроний Врачански”. На вниманието на присъстващите беше предоставена презентация за участието на област Сливен в конкурса „Иновативни практики в управлението”. Бяха засегнати текущи въпроси, между които квалификационната дейност, регистъра за движението на учениците и др.

 

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН