Презентации

Спортът срещу агресията

Гражданското образование и програма “Младежта в действие” –
успешна комбинация
 

СПОРТЪТ ДЖУДО В СЛИВЕН

Олимпийските игри в Лондон 2012г.

Постиженията на Чехия на Олимпиадата в Лондон-2012

Лондон 2012 Олимпийски игри

 

бюлетин 1

бюлетин 2

бюлетин 3

Брошурата BG-1.pdf