РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО РАБОТНА СРЕЩА НА РИО - БУРГАС, РИО - ЯМБОЛ И

РИО - СЛИВЕН

 

 На 24.10.2012 г., сряда, от 14.00 ч., в зала № 210 на РИО – Сливен, по инициатива на г-жа Бисерка Василева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Сливен, се проведе работна среща на регионалните инспекторати по образованието от Бургас, Ямбол и Сливен. На срещата бяха споделени добри практики, наложили се в работата на трите институции. Беше проведена дискусия по проблеми, с които експертите и служителите се сблъскват в ежедневните си дейности. Участниците в срещата я оцениха като много полезна с обменените идеи и опит и единодушно решиха тя да бъде първата от поредица работни срещи между РИО – Сливен, РИО – Ямбол и РИО – Бургас.