На 12 ноември заместник министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова даде старт на Световната седмица по предприемачество. През седмицата на отворените врати се провеждат открити уроци в училища от цялата страна, работещи по програмите на ДАБ за предприемачество.

       На 16 ноември в Х СОУ „Й.Йовков”гр.Сливен се проведе открит урок по предприемачество в час по СИП при г-жа Грунова. Целта на урока бе да се демонстрират пред началните учители от област Сливен иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене. Участието в седмицата на отворените врати дава възможност за свързване на местния бизнес с учебните заведения и предоставяне на бизнес консултанти в класните стаи.