РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

ИНФОРМАЦИЯ

 ЗА РАБОТНА СРЕЩА  С  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РИО – РАЗГРАД И

РИО - ТЪРГОВИЩЕ

 

 

На 20.11.2012 г., от 10.30 ч., в зала № 210 на РИО – Сливен беше проведена работна среща на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен с началниците на РИО – Разград и на РИО – Търговище. В срещата участваха всички експерти и служители от РИО – Сливен, както и експерти и директори на държавни училища от другите два инспектората. Беше представен опитът на РИО – Сливен от дейностите по проекти, свързани с участие в учебни визити извън страната. Чрез подходящи презентации г-жа Мария Петрова – ст. експерт за квалификация на педагогическите кадри, г-жа Веселина Бонева – ст. експерт по чуждоезиково обучение, г-жа Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание и г-жа Йорданка Стоилова – ст. експерт по начално образование поднесоха информация пред гостите за особеностите на образователните системи, опита в интеграцията на етнически малцинства, ателиета по изкуствата  в Турция, Ирландия, Финландия, Чехия, представяйки впечатленията си от учебни визити по различни проекти.

 

 

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН