„МОЯТА КНИГА ТИ СЕ УСМИХВА”

      Под този надслов се проведе младежки обмен в град Сивас – Турция, в който Регионален инспекторат по образованието – гр. Сливен беше партньор. Участие в обмена взеха и групи от млади хора от Полша, Румъния и страната домакин Турция.
      Нашата страна беше представена от седем младежи от сливенска област:
Димитър Чолаков, Иван Бакалов и Георги Далакчиев от ГПЗЕ „З.Стоянов” – Сливен и Станимира Георгиева, Жасмина Илиева, Теодора Стефанова и Радина Кузманова от СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора. Групата беше сформирана и подготвена със съдействието на Младежки дом - гр.Сливен.За ръководител беше поканен г-н Атанас Чолаков.
     Проектът се осъществи по Програма „Младежта в действие”, на ЕС администрирана от НЦ”ЕМПИ”, а от наша страна бенефициент бе РИО на МОМН – Сливен.
     В рамките на осем дни младите хора разказваха за любимите си книги и авторите от своите страни, дискутираха по различни теми, представиха информация за това колко и какво четат тийнейджърите.
      В дните на гостуването посетиха фестивала на книгата, който се провеждаше в града, проведоха срещи с кмета, зам. кмета и директора по образованието за областта. Посетиха много исторически и културни обекти.
     Дейностите по проекта бяха отразени в шест регионални ежедневника и две местни телевизии.