Във връзка с утвърдения план на РИО – Сливен, на 9 и 10 юни 2012 година в хотел „АКВА” - гр. Бургас се проведе уъркшоп с учители по история и цивилизация, география и икономика и философия на тема: „Приложение на интерактивните методи в обучението по история и цивилизация, география и икономика и философия”.
       Обучението се проведе от РИО - Сливен със съдействието на Младежки дом – Сливен и лектор Ерика Леони. В събитието взеха участие 40 учители от училищата в областта. Всеки участник получи сертификат за успешно преминато обучение.