РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

Първият ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, който се проведе в гр. Сливен на 11 ноември 2012 г. /неделя/, предложи на многобройните участници разнообразни любопитни и интересни прояви, които показаха, че ученето на различна възраст е не само необходимо, а може да бъде много приятно. В общо 16 събития се забавляваха и научиха нови различни неща над 2300 участници от 2 до 75-годишна възраст. Празникът на ученето през целия живот бе организиран от Регионален инспекторат по образованието – Сливен заедно с активните членове от местния Съвет за учене през целия живот, който бе създаден в Сливен през м. май 2012 г. 

Празникът на ученето в Сливен е част от проект NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот, който се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Партньори по проекта са: „Аз-Буки“ – национален седмичен вестник за образование и наука и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО).

Фестивалът бе открит в гостоприемната Спортна зала „Васил Левски” от Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен. Радостта от събитието споделиха гости от различни институции от Община Сливен, Котел, Нова Загора и медии. Над 600 души на различна възраст наблюдаваха атрактивните демонстрации на схватки от бойните изкуства джудо и самбо на спортистите от Спортна академия „Ставен” – Сливен и схватки от карате–до Шотокан – на Клуб за бойни изкуства „Грифон” – Сливен. Участниците в залата получиха практични съвети и умения за предпазване при нападение в критична ситуация.

Много слънчеви усмивки, оживление и музика изпълниха празнично украсените сгради на Средно общообразователно училище „Константин Константинов” – Сливен, Основно училищеEлисавета Багряна” – Сливен,  Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София. Отличната организация на спортните прояви, на ателиетата по чужди езици и творческите работилници, на училището по народни танци и на обучението по оказване на първа долекарска помощ, на научните лаборатории и демонстрационни занимания по Информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ още от предучилищна възраст до зряла възраст, както и подходящият музикален фон допринесоха всички участници да се чувстват комфортно и да се забавляват, научавайки нещо ново. Бяха представени и атрактивни приложни   продукти, изработени в ателиета и клубове по проект „УСПЕХ” на  МОМН. Добър пример бяха проявите на доброволчество и благотворителност, инициирани от сливенските ученици.

Участниците в Празника за учене през целия живот в Сливен се запознаха със световно признатата сугестопедична методика на проф. д-р Георги Лозанов чрез въведение в курс по испански език за начинаещи под формата на игра.

Разнообразните прояви бяха отразени от сливенски електронни и печатни медии – наши партньори в популяризиране на идеята градът ни да бъде общество на знанието.

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

Началник на РИО – Сливен

 

Координатори на Фестивала: Дина Димитрова и Веселина Бонева – РИО Сливен