НАГРАДА „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” НА РИО-СЛИВЕН И ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

2012 година

 

На 31 ноември 2012 год. се проведе празничен концерт по повод 1 ноември – Ден на  народните будители с участието на ученически и читалищни колективи. На него бяха връчени на награди на отличили се учители и    ученици.

За първи път пред сливенската общественост бе връчена новоучредената награда на РИО-Сливен и Община Нова Загора в системата на народната просвета по случай Деня на народните будители – „Софроний Врачански”. Грамотите, почетните знаци, както и  Специалната награда – плакет „Софроний Врачански” с грамота, бяха връчени от г-жа Бисерка Василева -  Началник на РИО - Сливен.

Първите носители на тази награда са:

            1.1. „Директор на годината” - Георги Георгиев – директор на НУ „Св. Паисий Хилиндарски” – гр. Нова Загора

            1.2. „Екип, колектив на годината" - СОУ „Хр. Ботев” – гр. Нова Загора с директор г-жа Илка Борисова

            1.3. „Учител на годината" в следните категории:

-    в предучилищното възпитание - Цвета Станева – ЦДГ „Слънчице” – гр. Нова Загора

-    в начален етап на образование - Стоянка Йосифова – ОУ „Ел. Багряна” – гр. Сливен

-    в прогимназиален етап на образование - Стефан Попов – ОУ „Д-р Ив. Селимински” – гр. Сливен

-    в гимназиален етап на образование - Иванка Станчева – ПМГ „Д. Чинтулов” – гр. Сливен

-    в професионално образование - Пламен Братойчев – СУ „Д. Рохов” – гр. Сливен

-    в специализирано образование - Мария Николова – ПУ „Вл. Шуманов” – гр. Сливен

-     педагогически съветник - Любка Георгиева – СОУ „Константин Константинов” – гр. Сливен

1.4. „Млад учител – успешен старт в професията” - Мартин Иванов – СУ „Д. Рохов” – гр. Сливен

1.5. „Активни педагози – преди и сега – за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието” - Стоян Стоянов – ГПЗЕ „З. Стоянов” – гр. Сливен

1.6. „Спомоществовател на образованието” - Валя Модева – председател на УН при СОУ „К. Константинов” – гр. Сливен

 

За носител на Специалната  награда – плакет „Софроний Врачански” и грамота бе определена г-жа Надежда Койчева – учител по немски език в ГПЗЕ „Захарий Стоянов” – гр. Сливен.